DOKUMENTY

Portal Społecznościowy Międzyrzecza

Stanowisko dowodzenia
z 11 LDKPanc - Świeże spojżenie - klik

Międzynarodowe ćwiczenie pod kryptonimem „Common Challenge 09” (CC09) dobiegło końca, ale żołnierze kompanii dowodzenia przebywają jeszcze tydzień na poligonie w Wędrzynie. Stanowiska, które budowali dla sztabu Grupy Bojowej Unii Europejskiej (FHQ GBUE/2010) muszą złożyć i przygotować poligon do kolejnych ćwiczeń.

Żołnierze z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i z 11 batalionu dowodzenia z Żagania tworzą kompanię dowodzenia FHQ GBUE/2010. W jej skład wchodzą pododdziały zabezpieczenia, ochrony, logistyczne i łączności. Cały skład odpowiedzialny jest za zbudowanie od podstaw całego kompleksu sztabowego. Kontenery dowódczo sztabowe, socjalne, namioty sztabowe, ogrzewanie, odpowiednia wentylacja pomieszczeń, odpowiednie zamaskowanie i zabezpieczenie setkami worków to praca wykonywana głównie przez żołnierzy zabezpieczenia. Kilometry kabli rozwijanych przez żołnierzy łączności dawały możliwość korzystania z łączności telefonicznej wewnętrznej i zewnętrznej, Internetu, Internetu wojskowego, czy przeglądania nowo powstałej strony internetowej GBUE.

  27.11.2009  20:00     

  Przygotowaniem posiłków i odpowiednim ich podaniem zajmowali się żołnierze z logistyki, natomiast nad bezpieczeństwem całości ćwiczących żołnierzy czuwały pododdziały ochrony.  - Ochrona stanowiska dowodzenia, kontrola wszystkich wjeżdżających i wyjeżdżających z bazy czy działanie na wypadek ataku to zasadnicze zadania żołnierzy pełniących służbę ochronną - zaznacza dowódca plutonu ochrony, ppor. Małgorzata Serwatka.

17WBZ 17WBZ 17WBZ 17WBZ
17WBZ 17WBZ 17WBZ 17WBZ 17WBZ
17WBZ 17WBZ     Wniosek o powołanie do odbycia
służby wojskowej
........... klik

   Dodatkowy tydzień przed i po ćwiczeniu sztabowym to dla żołnierzy dowodzenia najbardziej pracowity okres. Zabezpieczone elementy poligonowego sztabu wracają na macierzyste pododdziały, gdzie czekają w gotowości  na kolejne wyzwania. Kompania dowodzona przez kpt. Fabiana Walczaka zakończyła ostatnie zadanie. Teraz półroczny dyżur, który GBUE/2010 rozpoczyna w styczniu 2010 roku.

  Tekst: ppor. Magdalena Goliszek
Foto:  sekcja prasowa GBUE
DOKUMENTY WZORY

Oficer Prasowy 17WBZ
 ppor Magdalena GOLISZEK,
 tel.
663 663 071,725 801 272
 e-mail:
goliszek17wbz@wp.plinfo

  Informacje z 11 LDKPanc

    Świeże spojrzenie

27/11/2009


17WBZ    - Nigdy nie mów ludziom jak coś zrobić. Powiedz im co zrobić, a zaskoczą cię swoją pomysłowością. - ta ponadczasowa sentencja wypowiedziana niegdyś przez generała Georga Pattona była myślą przewodnią kursu instruktorsko - metodyczny z kierowniczą kadrą i dowódcami jednostek wojskowych 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, który odbył się w dniach 24-26 listopada br. w Międzyrzeczu, Żaganiu i Świętoszowie.

    Głównym zamierzeniem, trwających trzy dni spotkań, było nakreślenie najważniejszych kierunków dalszego rozwoju oddziałów i pododdziałów „Czarnej Dywizji” oraz ujednolicenie, w szerokim tego słowa znaczeniu, funkcjonowania tych jednostek.
- Chcę całkowicie zmienić punkt spojrzenia na szkolenie. Ma ono być wykonywaniem zadania bojowego w czasie pokoju.
-
podkreślał na każdym etapie kursu dowódca „jedenastki”, generał dywizji Mirosław Różański. Podczas pobytu w
17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej (17WBZ) w Międzyrzeczu poruszył między innymi ważne kwestie dotyczące nowych rozwiązań w zakresie planowania i kierowania procesem szkolenia w jednostce. Zwłaszcza to drugie jest warte zaznaczenia, gdyż właśnie w międzyrzecko-wędrzyńskiej brygadzie pilotażowo powierzono te zadanie tzw. TOC (z ang. Tactical Operations Center). Głównymi zadaniami TOCu jest kierowanie i monitorowanie procesu szkolenia elementów ugrupowania bojowego brygady, reagowanie na zagrożenia, zbieranie informacji o realizacji zadań oraz bieżące prowadzenie mapy sytuacyjnej. - Od wtorku do czwartku w godzinach porannych przygotowujemy odprawę operacyjną gdzie informujemy dowódcę i osoby funkcyjne brygady o realizacji zmierzeń w ostatniej dobie. - tłumaczył zasady działania centrum szef Pionu Szkolenia 17WBZ, ppłk Wojciech Ziółkowski. Powstało ono w następstwie doświadczeń żołnierzy „siedemnastki” z misji w Iraku i w Afganistanie. Od stycznia 2010 roku będzie funkcjonować we wszystkich jednostkach dywizji od batalionu do Związku Taktycznego włącznie.

Nie mniej uwagi poświęcono na omówienie zasad i metodyki doskonalenie umiejętności żołnierzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zarówno rannemu koledze z jak i sobie samemu w każdych warunkach. Jest to niebywale istotny element mając na uwadze przyszłoroczne plany wyjazdu pododdziałów „Czarnej Dywizji” do Afganistanu. Generał Różański zasugerował dowódcą prowadzenie szkolenia z „Czerwonej Taktyki” przy zachowaniu maksymalnego realizmu i synergii z pozostałymi aspektami działalności jednostek. - Wprowadzajcie element zaskoczenia chociażby podczas pracy w hali remontowej czy na strzelnicy inscenizując niespodziewany wypadek. Pozwoli to zweryfikować nabyte umiejętności i utrwalać poznane procedury.
-
zaznaczył gen. dyw. Różański. Kursanci mieli możliwość obserwowania podobnego szkolenia na bazie zajęć 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej. 

17WBZ 17WBZ 17WBZ 17WBZ 17WBZ
17WBZ 17WBZ 17WBZ 17WBZ 17WBZ
17WBZ 17WBZ 17WBZ    

W Żaganiu przedstawiono wszystkim uczestnikom kursu przykład cyklu wypracowania przez sztab decyzji. Zaczynając od analizy zadania, po przez odprawę informacyjną, przedstawienie wariantów działania i ich porównanie, a na odprawie decyzyjnej kończąc. Najważniejszą rzeczą jaką zaakcentowano i na którą zwrócono największą uwagę, było wybranie optymalnego sposobu działania po przez tzw. grę wojenną.

Sprawność sprzętu jakim dysponują żołnierze w dużej mierze zależna jest od sposobu obchodzenia się z nim. Jeszcze większego znaczenia nabiera ten fakt podczas misji w Afganistanie. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, zwiększone zużywanie się elementów i intensywna eksploatacja, w szczególności Rosomaków, wymaga stosownej troski o używany ekwipunek. W ekstremalnych warunkach i niebezpiecznych sytuacjach nie można sobie pozwolić by zawiódł. Dlatego też będąc w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej dowódcy jednostek uczestniczyli w metodycznych zajęciach pokazowych, które miały uzmysłowić jak istotnym elementem funkcjonowania pododdziału jest dbanie o powierzone mienie. Szef Wydziału Technicznego Logistyki 11LDKPanc, ppłk. Piotr Powalski omówił, na przykładzie kompanii zmechanizowanej 10BKPanc, przygotowanie i prowadzenie dnia technicznego w pododdziale oraz role i zadania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za jego realizację.

        Ponadto podczas kursu dyskutowano o właściwym przygotowaniu się do kontroli gospodarczo-finansowych czy metodyce organizowania i prowadzenia ćwiczeń przez dowództwa. Reasumując dowódca „Czarnej Dywizji” podkreślił, że wszystkie rozwiązania proponowane przez poszczególne jednostki podczas obserwowanych zajęć czy wykładów nie są gotowymi szablonami do bezkrytycznego wykorzystania. - Nie bójmy się podejmować wyzwań i trudnych tematów. Nie mówmy podwładnym jak, lecz co mają wykonać. - zakończył generał Różański.

Tekst: kpt. Szczepan GŁUSZCZAK,
Foto: kpt. Szczepan GŁUSZCZAK

  Wniosek o powołanie do odbycia
służby wojskowej
........... klik

DOKUMENTY WZORY

     Co o tym sądzisz ? Wypowiedz się na FORUM


Międzyrzecz

            Odwiedź   internetową    E-Księgarnię   z   wydawnictwami   elektronicznymi.      [  wejdź do sklepu  ]         


Zobacz  też  ARCHIWUM

FORUM

POBIERZ TAPETĘ

OKOLICZNE MIEJSCOWOŚCI

16 -

Copyright © 1999 - 2009  by  A.R.U. Informix
Aktualizowano:wtorek 22 marca 2011 21:24:34

Dla przeglądarki: 1680 x 1050