Zakresy obowiązków:
»  administrator
»  agent reklamowy
»  barman
»  fryzjerka
»  sekretarka
»  zaopatrzeniowiec
»  zaopatrzeniowiec
»  ankieter

 
 

  Ocena osoby ubiegającej
się o pracę
 
»

 

  Pismo z odrzuceniem prośby o podwyżkę  »

 

  Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  »

 

  Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  »