Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz

do góry

Tekst: A.N
 Foto:  archiwum

   Od 8 lutego 2010 r. (poniedziałek) rozpocznie się po raz drugi kwalifikacja wojskowa i potrwa do 30 kwietnia 2010 roku.  Kwalifikacja wojskowa w 2010 roku jest obowiązkowa dla wszystkich 19-latków. Za jej organizację odpowiadają gminy. Mimo że nie ma już obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, to jednak nie zwalnia to m.in. 19-letnich mężczyzn z obowiązku poddania się kwalifikacji.

  Do kwalifikacji w br. roku zostaną wezwani poza 19-letnimi  mężczyznami,  także osoby urodzone w 1990 r., które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety urodzone w latach 1986–1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, np. studia medyczne. Do kwalifikacji stawią się też osoby, które skończyły 18 lat i zgłosiły się na ochotnika do wojska.  Gminy mają obowiązek wezwać osoby podlegające kwalifikacji co najmniej siedem dni przed jej terminem. Jednak nieotrzymanie wezwania nie zwalnia ich z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.   Komisja kwalifikacyjna składająca się z przedstawicieli gminy, lekarzy i armii sprawdzi tożsamość kwalifikowanych osób, ustali ich zdolności do służby wojskowej i wyda książeczki wojskowe. Osoby, które nie chcą wstąpić do wojska, będą przenoszone do rezerwy i otrzymają zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Będą sankcje dla ukrywających się.
 
Młodzi mężczyźni często sobie nie zdają sprawy z konsekwencji swojej niefrasobliwości, a uchylanie się od ustawowego obowiązku w przyszłości może skutkować wieloma sankcjami. Często u podłoża zaniechania działania w powyższej sprawie jest negatywny stosunek do wojska. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przedsięwzięcie to jest realizowane przez Urzędy Gmin, a nie wojsko. Stąd też możliwe administracyjne sankcje.

   Do kwalifikacji wzywane będą też te osoby, które w ubiegłych latach ukrywały się przed poborem. Jest ich kilkanaście tysięcy, w skali kraju.
Są one też ścigane przez prokuraturę, skutkiem czego do drzwi uchylających się osób może zapukać policja!
  Gminy mogą także z urzędu wymeldowywać takie osoby z mieszkania! 
Ponadto brak uregulowanego stosunku do służby w armii uniemożliwia zameldowanie oraz ubieganie się o pracę w policji czy w innych służbach.

  Podstawą do działania komisji jest Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2010 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1601).

                                                                                                                               WKU - Sulęcin
więcej » 


 

  NEWS: Zastąpienie dotychczasowego poboru do armii kwalifikacją wojskową przewiduje nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, która obowiązuje od grudnia 2008 roku. Zmiana ma związek z procesem profesjonalizacji armii.

  Według planów profesjonalizacji po zawieszeniu obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej pozostanie obowiązek stawienia się przez poborowego do kwalifikacji wojskowej. Dodatkowo do kwalifikacji wojskowej będą mogli się stawić także ochotnicy, w tym kobiety, jeśli ukończyli 18 lat i zamierzają w przyszłości pełnić służbę w ramach
ochotniczych form służby wojskowej.

69 -   NEWS:  04.02.2010  
 

Poboru wprawdzie nie ma, ale?

Kwalifikacja wojskowa zastąpiła pobór do armii.