Portal Społecznościowy Międzyrzecza
 

16.17WBZ -

 

Jesteśmy na Facebooku

NEWS:  03.07.2012  Tekst:  ppor. Martyna Fedro – Samojedny

 

 

Święto Wielkopolskiej Brygady

Filmy -  więcej »

NEWS z 17WBZ

FOTO - NEWS - Ziemia Międzyrzecka

Foto: Ł. Kermel

 

NEWS: Wprowadzenie sztandaru 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17 WBZ) przez szwadron honorowy pod dowództwem podporucznik Korneli Majewskiej rozpoczęło uroczysty apel z okazji święta Wielkopolskiej Brygady.

 
 

KOLOROWE BOISKA 2012

- więcej »

 

ZAWODY  FAMILIJNE

- więcej »

 
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch

Foto: Łukasz Kermel

  Wędrzyn
   Obchody święta Wielkopolskiej Brygady odbyły się w dniu 29 czerwca 2012 roku w garnizonie Wędrzyn. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w intencji żołnierzy i pracowników brygady. Ksiądz kapelan podpułkownik Mirosław Biernacki dołożył wielu wysiłków, aby stworzyć niezwykłą oprawę podczas mszy. W przygotowania zaangażowali się również żołnierze. O piękną oprawę muzyczną zadbała między innymi ułan Iwona Szkudlarek, która w czasie mszy zagrała na wiolonczeli.
- „Moim marzeniem jest grać w orkiestrze wojskowej. Dlatego jeśli tylko mam możliwość staram się wspierać wszelkie inicjatywy muzyczne i wspomagać uroczystości moimi umiejętnościami. Jest to dla mnie prawdziwa przyjemność” – powiedziała ułan Szkudlarek.

  Pięknie zorganizowana msza święta, w której uczestniczyły sztandary wojskowe, historyczne oraz poczty lancowe, była tylko preludium do mającej nastąpić części głównej obchodów święta.
  Jak co roku, na święto przybyło wielu znamienitych gości. Oprócz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przybyli także liczni przedstawiciele środowisk mundurowych oraz jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, na czele z dowódcą generałem brygady Januszem Adamczakiem. Cyfrową Brygadę odwiedzili także byli dowódcy Wielkopolskiej Brygady, a wśród nich generał dywizji Mirosław Różański oraz generał brygady Sławomir Wojciechowski.

   Program tegorocznych obchodów był bardzo bogaty.

  Jednym z ważniejszych momentów uroczystości było odczytanie apelu poległych dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w latach 1920 i 1939 oraz w czasie misji afgańskiej. Szwadron honorowy, składający się z 28 żołnierzy oraz 4 wolnych miejsc, symbolizujących żołnierzy poległych w czasie IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie, oddał salwę honorową. W ten sposób żołnierze 17 WBZ oddali cześć i pamięć swoim kolegom, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w trakcie pełnienia służby.
   Święto było doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń. IX zmiana PKW Afganistan została wyróżniona przez Ministra Obrony Narodowej tytułem honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego. Dowódca IX zmiany, generała brygady Sławomir Wojciechowski przekazał znak tytułu honorowego na ręce dowódcy jednostki generała brygady Rajmunda T. Andrzejczaka.
  - „Święto jednostki to dzień szczególny. Szczególność tego dnia podkreśla fakt, że obchodzi je jednostka, którą bez wątpienia można zaliczyć do elitarnej grupy jednostek Wojska Polskiego. O elitarności świadczą trudne zadania, które wykonujecie, poziom wyszkolenia oraz nowoczesne uzbrojenie, którym dysponujecie, wspaniałe tradycje wojskowe, z których naprawdę jesteście dumni oraz wyróżnienia i zaszczyty, które są Wam nadawane” – podkreślił generał brygady Janusz Adamczak składając życzenia żołnierzom i pracownikom Wielkopolskiej Brygady.
 
  Jak przystało na elitarną jednostkę, w czasie święta wręczone zostały akty mianowań oficerom, którzy otrzymali awanse na wyższe stopnie oficerskie. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej pięciu oficerów otrzymało awans na stopień kapitana, a jeden na stopień porucznika. Czterech z nich objęło stanowiska dowódców kompanii baterii bądź szwadronu.

    Dowódca brygady wyróżnił 11 żołnierzy tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę w trzecim stopniu otrzymali major Piotr Pernach, kapitan Wojciech Luzak, rotmistrz Tomasz Wojciechowski, kapitan Jan Andrzej Samborski, porucznik Daniel Myśliński, podporucznik Krzysztof Ilnicki, chorąży Robert Kuzajewski, chorąży Krzysztof Hnatów, chorąży Grzegorz Kluk, plutonowy Marcin Brzechwa oraz starszy szeregowy Krzysztof Rosochacz. Dodatkowo 102 żołnierzy otrzymało odznaki brygadowe 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Uroczystego wręczenia odznak dokonali generał dywizji Mirosław Różański, generał brygady Sławomir Wojciechowski oraz generał brygady Rajmund T. Andrzejczak.

     Wielkopolska Brygada to nie tylko żołnierze. Integralną jej częścią są także pracownicy cywilni, którzy razem z wojskowymi tworzą elitarną jednostkę. Dlatego za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz brygady wyróżnione zostały panie: Beata Sobecka, Aneta Szycman – Gankiewicz, Wioleta Burdzy, Małgorzata Piątkowska, Anna Grynia Beata Kierczuk, Emilia Budna oraz Anna Wyczachowska. Wszystkie wyróżnione panie odebrały listy gratulacyjne z rąk generała brygady Rajmunda T. Andrzejczaka.

      Ostatnim elementem uroczystego apelu była defilada, którą prowadził szef sztabu brygady, a jednocześnie dowódca uroczystości, podpułkownik Arkadiusz Mikołajczyk. Pododdziały ustawione były według kolejności dziedziczenia tradycji, co jest nowością, ale świadczy o znaczeniu tradycji i wadze jaką się do nich przywiązuje w Wielkopolskiej Brygadzie. Defiladę zamykał szyk konny, w którym podążała jazda konna Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 pułku Ułanów Poznańskich oraz 7 pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Organizatorzy przewidzieli dla gości wiele dodatkowych atrakcji. Można było podziwiać sprzęt i uzbrojenie wojskowe, w które wyposażona jest brygada. W programie znalazły się także występy zespołów, grup wokalnych i kabaretowych. Niecodzienną atrakcją był pokaz umiejętności grup rekonstrukcyjnych związanych z tradycjami brygady. Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Konnego 15 pułku Ułanów Poznańskich pan Andrzej Walter zademonstrował umiejętności jazdy. Ułani pokonywali przeszkody nad płonącym ogniskiem, strzelali do balonów, przybliżyli tradycje jazdy polskiej.

     Liczne konkursy i zabawy, w tym pokazy judo, biegi na orientację, przeciąganie liny czy Mistrzostwa Brygady w Piłce Siatkowej przyciągnęły sympatyków brygady. Dodatkowo organizatorzy stworzyli możliwość podziwiania jeziora Postomsko z kajaka bądź roweru wodnego, a także niezwykły pokaz podświetlanych fontann. Gwiazdą wieczoru był MROZU, a jego występ był uwieńczeniem całodziennego świętowania.

     Uroczystości zakończyły się balem brygadowym na który przybyło blisko 140 osób.

 

Tekst:

ppor. Martyna Fedro – Samojedny

Archiwum
 Newsów
  -
więcej »

Filmy Portalu
  -
więcej »

Zobacz
Noclegi w Kursku
 
 ...
więcej »

Instrukcja alarmowa
 ... więcej »
Instrukcja BHP dla ochraniarza
... więcej
»
Instrukcja BHP przy pielęgnowaniu chorych
... więcej
»
Instrukcja BHP dla Obsługi piły spalinowej
... więcej
»
Instrukcja postępowania w  przypadku  porażenia prądem  elektrycznym
... więcej »
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podczas wykonywania pracy
... więcej »

do góry

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »