Portal Społecznościowy Międzyrzecza

TRADYCJE
17 WIELKOPOLSKIEJ  BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
im. gen. broni Józefa DOWBOR MUŚNICKIEGO

16.17WBZ -

 

Jesteśmy na Facebooku

Tradycje 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

Strona główna

Aktualności

Sala Tradycji

Patron Brygady

Powstanie Wielkopolskie

I Korpus Polski w Rosji

Historia koszar

Pamiątki - Foto-Galeria

 

 

   05 lipca 1996 roku na rynku Międzyrzecza miał miejsce akt wręczenia nowego sztandaru ufundowanego dla 17WBZ.  Jednostka przejęła dziedzictwo tradycji    17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty oraz 17 Pułku Piechoty, jednostek okrytych sławą i chwałą bojową. Uroczystość miała szczególne znaczenie dla żołnierzy 17 WBZ.

Brygadzie nadano miano “WIELKOPOLSKA” oraz imię  generała broni Józefa DOWBOR-MUŚNICKIEGO.
   Dzieje jednostki otwierają Powstańcy Wielkopolscy, których wydzielone oddziały stały się zalążkiem  3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich.   Pod jej znaki spieszyły w 1919 roku oddziały powstańcze 2 Pułku Poznańskiego im. J. H. Dąbrowskiego oraz straży ludowej, jako 1 Pułku Rezerwy Strzelców Wielkopolskich. Chrzest bojowy przeszli strzelcy w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku,opanowując lotnisko wojskowe w Ławicy koło Poznania. Następnie 11 i 12 stycznia w grupie ppłk Kazimierza Grudzielskiego zdobyli Szubin i Żnin. 

     Od marca do drugiej połowy czerwca 1919 roku już jako 10 Pułk Strzelców Wielkopolskich toczyli pełne żołnierskiego poświęcenia walki z pruskim zaborcą. 17 WBZ odziedziczyła też bohaterskie czyny żołnierzy kompanii bezpieczeństwa tworzonych od  11 listopada 1918 roku oraz batalionów ochotniczych: Śremskiego, Janocińskiego, Koźmińskiego  i 1 Pułku Piechoty z powiatu rawickiego, którzy jako żołnierze 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich bili się z Niemcami pod Łomnicą, Strzyżewem, Zbąszyniem, Szubinem. Wyróżnili  się w szturmie Rawicza i opanowaniu Miejskiej Górki.  Kontynuujemy tradycje żołnierzy batalionów: Ostrowskiego, Krotoszyńskiego i Ostrzeszowskiego, którzy jako 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich dzielnie bronili południowego pogranicza Wielkopolski. Potwierdzeniem wysokich walorów bojowych 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, z której 10 grudnia 1919 roku utworzono 17 Dywizję Piechoty był jej udział w przywracaniu Wielkopolski do macierzy oraz w wojnie polsko-bolszewickiej.

     Zasługi wojenne 17 DP zostały podkreślone m.in. nadaniem 72 żołnierzom Orderu Virtuti Militari V klasy,  a  495 – Krzyża Walecznych.
    
17 DP będąc w składzie Grupy Operacyjnej gen. Edmunda Knoll - Kownackiego wzięła udział w największej bitwie września stoczonej nad
 Bzurą w rejonie między Łęczycą i Piątkiem,  nacierając po osi Romanów - Góra Św. Małgorzaty – Skotniki – Modlna – Celestynów. 
Za udział
  w kampanii wrześniowej odznaczono Orderem Virtuti Militari  28 bohaterów, a  208 – Krzyżami Walecznych.

OD 17 PUŁKU PIECHOTY DO 17 WIELKOPOLSKIEJ  BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ

17 PUŁK PIECHOTY (1944 – 1957)
17 PUŁK ZMECHANIZOWANY (1957 – 1996)
17 WIELKOPOLSKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA (od 1996 r.)

    Na podstawie rozkazu dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego nr 0010 z dnia 5 lipca 1944 roku i na podstawie rozkazu organizacyjnego Głównego Sztabu Formowania nr 00114 z dnia 10 lipca 1944 r. tworzono 5 Dywizję Piechoty, a w jej składzie m.in. 17 Pułk Piechoty. 
 Do organizowania jednostki przystąpiono pod koniec lipca w Charytanówce k/Żytomierza.
    W okresie II Wojny Światowej 17 p.p. przeszedł szlak bojowy wiodący przez trzy granice. Jego żołnierze walczyli na terenie Niemiec, a swój bojowy szlak zakończyli w Czechach pod miejscowością Litomierzyce.   Po zakończeniu działań wojennych 17 p.p. strzegł granicy Polski nad Odrą. W listopadzie 1945 roku żołnierze pułku przybyli do Międzyrzecza.

   „25 listopada rano rozciągnęła się wzdłuż asfaltowej szosy długa kolumna pułku …
Po wkroczeniu do miasta czoło kolumny skręciło w wąską ulicę, prowadzącą do byłych koszar niemieckich.  Wiodła do nich szeroka brama … Na obszernym placu stały bloki koszarowe”.
1)

   W 1957 roku pozostający do tej pory w składzie 5 DP 17 p.p. został organizacyjnie włączony do  4 Dywizji – późniejszej 4 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Zmechanizowanej im. płk Jana Kilińskiego.    W tym samym czasie 17 p.p. przeorganizowano tworząc 17 Pułk Zmechanizowany, który do maja 2001 roku był oddziałem 4 LDZ.
   W latach dziewięćdziesiątych żołnierze międzyrzeckiego garnizonu wystąpili z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej, aby mająca powstać w przyszłości 17 brygada Zmechanizowana odziedziczyła tradycje jednostek wielkopolskich oraz aby kontynuowała chlubne tradycje 17 p.p. i 17 p.z.  

    W Decyzji z dnia 20.03.1996 roku w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji … Minister Obrony Narodowej napisał:
   „Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych żołnierzy 17 Dywizji Piechoty oraz Pułków Piechoty oznaczonych cyfrą „17” polecam:   17. Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:

             
3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich z 1919 roku;
            17 Dywizji Piechoty z lat 1919 – 1939;
                                                                        w składzie:   68 Pułku Piechoty,
                                                                                             69 Pułku Piechoty, 
                                                                                             70 Pułku Piechoty;
                    17 Pułku Piechoty 5 Dywizji Piechoty z lat 1944 – 1957;
                    17 Pułku Zmechanizowanego 4 Dywizji Piechoty z lat 1957 – 1996.

            17. Brygadzie Zmechanizowanej przyjąć nazwę wyróżniającą
          „Wielkopolska” oraz imię gen. Broni Józefa Dowbor – Muśnickiego
.
                            Doroczne Święto obchodzić w dniu 5 lipca”.
2)

    Uroczystość przejęcia tradycji i wręczenia ufundowanego przez społeczeństwo Międzyrzecza sztandaru odbyła się na rynku miasta w dniu 5 lipca 1996 roku.   Przyjmując dziedzictwo tradycji do wawrzynów 17 Pułku Piechoty zdobytych w walkach podczas operacji budziszyńskiej i praskiej w kwietniu i maju 1945 roku, żołnierze Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej  im. Gen. Broni Józefa Dowbor – Muśnickiego dołączyli wojenne bojowe zasługi oddziałów 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty Armii „Poznań”.  Od maja 2001 roku 17WBZ jest w strukturze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. 

                        Przypisy:
                                    1)
   Kazimierz Kaczmarek „Przez trzy granice”, WIH Warszawa 1967.
                                    2)
   Decyzja nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20.03.1996 roku.

 
 

do góry 

do góry