N-2012-390 -

 

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS:  29.05.2012  Tekst: Iwona Wróblak

 Szkolenie wolontariuszy
Międzyrzeckie Centrum Wolontariatu

FOTO - NEWS - Ziemia Międzyrzecka

Foto: A. Anuszewski

Artykuł  sponsorowany

NEWS:  26 maja 2012 roku, na Głębokim k. Międzyrzecza odbyło się szkolenie wolontariuszy,  pt."To, co masz najlepszego, daj". Szkolenie przeprowadziło Centrum Edukacjne "EDUCUS" z Wolsztyna, wspomagane dwoma paniami z Gorzowa.

  
Kilka godzin wspólnej pracy, zaowocowało zdobyciem dodatkowej wiedzy w zakresie działań wolontariackich. Była to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami i grupami, zajmującymi się wolontariatem. I nawet spora różnica wieku (wśród uczestników były osoby 13-letnie i 70-letnie) nie była przeszkodą w nawiązaniu dobrych relacji.

Foto-Galeria
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch

Foto: Artur Anuszewski

ŚWIĘTO  STRAŻAKA 2012
... więcej
»

 

***

 

Instrukcja alarmowa
 ... więcej »
Instrukcja BHP dla ochraniarza
... więcej
»
Instrukcja BHP przy pielęgnowaniu chorych
... więcej
»
Instrukcja BHP dla Obsługi piły spalinowej
... więcej
»
Instrukcja postępowania w  przypadku  porażenia prądem  elektrycznym
... więcej »
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podczas wykonywania pracy
... więcej »

     Przypomnijmy 
    Międzyrzeckie Centrum Wolontariatu. Cztery podstawowe kolory – puzzle uzupełniające się w kwadracie, figurze optymalnej. Logo organizacji, która przyjęła jako cel uzupełnianie się i wspieranie oraz pomaganie sobie wzajemnie w pracy wolontariusza. Ta nowa struktura powstała w styczniu bieżącego roku i ma już na swoim koncie wiele cennych inicjatyw, które zostały docenione przez międzyrzeckie środowisko

    Aby uporządkować wiedzę na temat wolontariatu Międzyrzeckie Centrum Wolontariatu, razem z Zarządem Powiatu, zorganizowało kilkugodzinne szkolenie dla wolontariuszy w Centrum Turystycznym „Duet” B. i J. Bełzów na Głębokim.
  Wykłady prowadzone przez Barbarę Kadziewicz i Monikę Mielec obejmowały podstawowe zagadnienia teoretyczne i zajęcia praktyczne.
Dla osób kierujących organizacjami i stowarzyszeniami zorganizowano spotkanie z prawnikiem.

    Wolontariat może być sposobem na życie aktywne, satysfakcjonujące. Droga do wolontariatu najczęściej prowadzi poprzez organizację pozarządową. Jest to też forma ochrony prawnej dla wolontariusza. Wolontariusz ma inny status niż pracownik, to osoba, która za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia. Okres pracy w wolontariacie nie jest zaliczany do emerytury, jakkolwiek wpisanie w CV pracy w wolontariacie podnosi atrakcyjność oferty na rynku pracy. Zdobywa się cenne doświadczenia i umiejętności, takie na przykład jak kreatywność, otwartość, optymizm, pracowitość.
   Dodam jeszcze od siebie, że pracując w organizacjach pomagających innym poznaje się bardzo wartościowych ludzi, co jest wartością cenną samą w sobie. Życie jest ciekawsze, przynosi codziennie nowe znajomości, czujemy się dowartościowani i jesteśmy bogatsi o rzeczy najważniejsze.

    Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy. Ma także możliwość ze stroną korzystającą z jego pracy podpisania porozumienia wolontariackiego, to forma umowy cywilno - prawnej (na 30 dni), która zobowiązuje się do zapewnienia wolontariuszowi dobrych i higienicznych warunków pracy, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia ich skutków. Strona odpowiada za wolontariusza, bo korzysta z jego pracy.

    Osoba świadcząca pracę wolontariacką prowadzi Kartę ewidencji godzin pracy. Po zakończeniu pracy wolontariusz otrzymuje Zaświadczenie w wykonywaniu pracy.

   Wolontariusza obowiązuje kodeks etyczny, winien wykazywać się odpowiedzialnością, traktować swoją pracę z powagą, posiadać niektóre kwalifikacje, uczyć się od innych, przestrzegać zasad etycznych. Wolontariat może mieć charakter akcyjny, związany z pracą przy cyklicznych imprezach albo stały, także poza granicami kraju.
   Można pracować w sporcie, w różnorodnych usługach, pomagać osobom niepełnosprawnym, jako emeryt lub rencista (wolontariat 50+) – bardzo dobre dla osób, które nie prowadzą już działalności zawodowej, a chcieliby jeszcze być potrzebni, doceniani. Także ostatnio modny e-wolontariat, rekrutacja wolontariuszy do określonych działań przez Internet.

   Spotkanie zakończyło wręczeniem wszystkim uczestnikom warsztatów Certyfikatu poświadczającego ukończenie szkolenia. Bardzo cenne na tym spotkaniu, oprócz wykładów, były rozmowy między wolontariuszami. Wzajemne poznanie się, wymiana maili i telefonów.

  Wolontariusze powinni wiedzieć o organizacjach w swoim rejonie, znać się wzajemnie. Celem spotkania zorganizowanego przez Centrum Wolontariatu był też, myślę, potencjalny bank wolontariuszy, osób gotowych wesprzeć swoją pracą konkretne akcje. Jako organizacje współpracujące przy jakimś projekcie czy zadaniu także będą miały większą siłę przekonywania czynników decyzyjnych.

 Organizatorzy zadbali o dobre warunki szkoleniowe oraz wyżywienie. Dodatkową atrakcją była wspólna zabawa podczas "II Biesiady na zamku".

 Szkolenie było współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.

 Międzyrzeckie Centrum Wolontariatu jako federacyjna forma współpracy lokalnej na pewno w przyszłości będzie miało sukcesy.

 

Tekst: Iwona Wróblak

Archiwum
 Newsów
  -
więcej »

Filmy Portalu
  -
więcej »

do góry

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »