N-2012-415 -

 

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS: 16.08.2012  Tekst: Iwona Wróblak

Dzień Działkowca
w cieniu zmian w Ustawie o
rodzinnych ogrodach działkowych.

FOTO - NEWS - Ziemia Międzyrzecka

Foto: A. Anuszewski

Artykuł  sponsorowany

NEWS:  11 sierpnia br., w Międzyrzeczu odbyły się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych  "PIASTOWSKI" obchody Dnia Działkowca.  Pomimo niepewnej sytuacji, związanej z planowanymi zmianami w Ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych działkowcy świętowali do późnych godzin nocnych.
             

 
 

Obchody Święta Policji 2011

- więcej »

 

Święto Brygady 2012

- więcej »

Foto-Galeria
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch

Foto: Artur Anuszewski

   Gospodarzem uroczystości „Dzień Działkowca” jest prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piastowski” pani Zofia Deńczyk.
  Na spotkaniu są też prezesi pozostałych 4 Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
   Stanisław Wojtaś – prezes ROD „Kolejarz” z w-ce prezesem
     Bolesławem Burdzym,
  
Henryk Korba - w-ce prezes ROD „Wiśniowy”,
   Jan Drozda prezes ROD „ Krecik”,
  
Zygmunt Bratkowski prezes ROD „Wodnik”.
 
  Jest obecny również Romuald Sikorski z Gorzowa, członek okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

   Rodzinny Ogród Działkowy „Piastowski” jest największy. Około 20 ha, 550 działek, w tym wiele jeszcze wolnych. Ma też plac przed budynkiem „Dom Działkowca”. Dobre miejsce na świętowanie dzisiejszej uroczystości.
   Przygotowano zabawę integracyjną dla działkowiczów. Ryszard Knychała przywiózł pokaźny zapas płyt, zabawa potrwa do późnych godzin wieczornych. Także będzie bawić dzieci, przygotowany jest scenariusz konkursów, ze słodkimi nagrodami dla uczestników, Dmuchany Zamek, trampolina.    Dorośli w tym czasie będą tańczyć i bawić się. Poprzedzone odegraniem Hymnu PZD powitanie gości i krótkie przemówienie gospodarza uroczystości pani prezes ROD „Piastowski” Zofii Deńczyk.
Wręczone są Dyplomy i złożone gratulacje za Najpiękniejszą Działkę.

 

Zapraszamy  serdecznie do  zapoznania  się  z filmową relacją
z Obchodów Dnia Działkowca w Międzyrzeczu,  w 2012 roku

 Specjalna Komisja przyznała:
 I. miejsce -  Halinie i Kazimierzowi Kurysiom.

 
    Za wzorowe uznano działki:
  Jadwigi Kunickiej, Bogumiły i Wiktora Sznurowskich, Aliny Kąkolewskiej, Stanisławy i Henryka Pająków, Elżbiety i Leszka Kubiaków, Karola Samolaka, Elżbiety i Leszka Walczaków, Edwarda Piotrowskiego, Elżbiety i Kazimierza Chodorów, Haliny Wielochy, Ewy i Mieczysława Łagoda, Anny i Grzegorza Jackowskich, Aliny i Krzysztofa Sojków, Ireny Matusznej, Bogumiły Kurek, Bogusława Bagińskiego, Janiny i Andrzeja Nowaków.

  Zabawa trwa, taki jest cel dzisiejszego spotkania. Mimo uchylenia 11.07. 2012 r. przez Trybunał Konstytucyjny 24 zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uważa, że wyrok TK oznacza dla działkowców utratę prawa gwarantującego bezczynszowe korzystanie z działek, pozbawienie gwarancji uzyskania odszkodowań za majątek w przypadku likwidacji ogrodu, podporządkowanie ogrodów gminom, podatki za działkę oraz czynsz dzierżawny, dopuszczalność przymusowej likwidacji ogrodów na cele komercyjne, rozbicie ogólnopolskiego ruchu działkowego, likwidację Polskiego Związku Działkowców, prężnej dotąd i silnej organizacji społecznej.

    Rozmawiamy o tym z panem Romualdem Sikorskim. Działki to dla wielu, często niezamożnych ludzi, sposób na wypoczynek, wiele z nich to przepiękne edeny, stworzone nakładem wielu dziesiątków lat pracy. Dzieła sztuki florystycznej. Małe królestwa, gdzie spędzają czas po pracy czy na emeryturze. Kawałek natury w miejskim zgiełku.

   Za 18 miesięcy, kiedy wygasną obecne zapisy w Ustawie, grunty te staną się własnością gminy i za korzystanie z nich trzeba będzie płacić. Trybunał postuluje wprowadzenie umów dzierżawy dla działkowców. To znacznie mniej korzystne niż dotychczasowe wieczyste użytkowanie. Teraz podatek od gruntu wynosi 0.43 zł /m2, za altanę 7,36 zł za każdy m2 jej powierzchni użytkowej, kwoty te z pewnością wzrosną a dotychczasowe opłaty za utrzymanie ogrodu – wodę, remonty infrastruktury itd. nie znikną.
    Krajowa Rada PZD zwraca się do wszystkich działkowiczów z prośbą o przesyłanie propozycji do obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Posłużą do opracowania projektu, który zostanie poddany publicznej debacie.

Tekst: Iwona Wróblak

 

Archiwum
 Newsów
  -
więcej »

Filmy Portalu
  -
więcej »

 

do góry

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »