N-2012-434 -

 

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS: 24.09.2012  Tekst: Iwona Wróblak

Kęszyca Leśna ma boisko wielofunkcyjne

FOTO - NEWS - Ziemia Międzyrzecka

Foto: A. Anuszewski

Artykuł  sponsorowany

NEWS:  22.września b.r. nastąpiło uroczyste otwarcie pełnowymiarowego boiska wielofunkcyjnego w Kęszycy Leśnej. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Tadeusz Dubicki, sołtys Kęszycy Leśnej Andrzej Paszkowski.

 

Festiwal Poezji Śpiewanej 2012

- więcej »

 

MISTERIUM 2012

- więcej »

Foto-Galeria
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch

Foto: A. Anuszewski

Festiwal Poezji Śpiewanej
w Kęszycy Leśnej

-
więcej
»

  W uroczystości wzięli udział kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Sylwester Suchowski, dyr. MOK Andrzej Sobczak i ks. proboszcz lokalnej parafii Jacek Błażkiewicz.

 

Filmowa relacja z otwarcia boiska wielofunkcyjnego w Kęszycy Leśnej -  z gośćmi rozmawia  Iwona Wróblak

      Bosko zostało sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy i przekazane w użytkowanie sołectwu Kęszyca Leśna.
    Koszt inwestycji to około 370 tys. zł. Boisko posiada nawierzchnię zmniejszającą urazowość, oświetlenie, ławeczki dla widzów, w planie jest budowa budynku socjalnego i sanitariatów.

    Pierwsze piłki zostały rzucone. By przetestować nowe boisko odbył się już wcześniej mecz drużyn strażackich. Na otwarcie przyszła grupa mieszkańców Kęszycy. Piękne boisko będzie dostępne dla wszystkich chętnych. Jest już opracowany regulamin korzystania z tego obiektu sportowego, sołtys Kęszycy zapewni opiekuna dla uprawiających sporty. Mamy nadzieję, że gmina będzie partycypować w kosztach utrzymania obiektu.
    Kęszyca Leśna, obok innych sołectw, posiada już piękne nowoczesne boisko. Dobre warunki dla rozwoju sportu we wsi, dla krzewienia kultury fizycznej. Myślimy, że dobrze wykorzysta te atuty.
 

Tekst: Iwona Wróblak

Archiwum
 Newsów
  -
więcej »

Filmy Portalu
  -
więcej »

do góry

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »