N-2012-437 -

 

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS: 04.10.2012  Tekst: Iwona Wróblak

Skoro uczta to – muzycznie – ucztujmy…
II. Międzyrzecka Uczta Chórów Amatorskich

FOTO - NEWS - Ziemia Międzyrzecka

Foto: A. Anuszewski

PATRONAT

NEWS:  MUCHA II. Zorganizowany już po raz drugi przez Stowarzyszenie „Międzyrzecki Chór Kameralny” Festiwal muzyki chóralnej w Międzyrzeczu, przy współpracy z Międzyrzeckim Ośrodkiem Kultury, na sali kinowej w MOK (podziękowania także dla Szkoły Podstawowej nr 2).
                   Wydarzenie wyjątkowe nawet w skali kraju, jak powiedzieli nasi kompetentni goście, zasiadający w jury; prof. Leszek Bajon – przewodniczący, prof. Iwona Wiśniewska – Salamon i red. „Radia „Zachód” Eugeniusz Banachowicz. Sekretarzem jury była mgr Wiesława Murawska.

Foto-Galeria
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch    

Foto: Artur Anuszewski

    

   Skoro Uczta – to ucztujmy, - powiedział starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryelski, oficjalnie otwierając II Edycję MUCHY. Uznał za wskazane objąć to ważne wydarzenie kulturalne swoim patronatem.
   Muzycznie, biesiadnie ucztujmy, na wzór dawnych szlachciców. Bawmy się na święcie muzyki chóralnej, amatorskiej, wykonywanej na dobrym i bardzo dobrym poziomie. To spotkanie pasjonatów uczących się śpiewać, nieustające warsztaty muzyczne, jak zauważyłam. Spotkanie ludzi, którzy umieją się przy tym wspólnie bardzo dobrze bawić – razem ze swoimi instruktorami, wybitnymi często dyrygentami. Taką jest na pewno pani prof. Iwona Wiśniewska – Salamon. 21. letnia praca z Chórem Kameralnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - Gościem specjalnym MUCHY daje jej, jak mówi, olbrzymią satysfakcję.

 

   Zapraszamy  serdecznie  do  zapoznania  się  z filmową
  relacją,  z  wykonań  konkursowych  chórów  -  cz. 1

   Zazdrościmy członkom Chóru takiego przewodnika. Chociaż, jak powiedział prof. Leszek Bajon, poziom artystyczny występujących zespołów jest wyrównany.

 

   Zapraszamy  serdecznie  do  zapoznania  się  z filmową
  relacją,  z  wykonań  konkursowych  chórów  -  cz. 2

  Cały dzień z muzyką najlepszych w Polsce chórów amatorskich. Śpiewały a’capella. Wysłuchaliśmy minirecitalów 12. zespołów z całej Polski, razem około 300 osób, wszystkie chóry z długą listą sukcesów, do których, jak zauważyłam, te wyróżnione na I. międzyrzeckiej MUSZE dopisują sobie nasze nagrody.

 
AD LIBITUM z Gniezna, którym dyryguje Jarosław Krenz. Kwartet specjalizuje się w wykonaniu muzyki gospel. W repertuarze ma też opracowane przez lidera zespołu kolędy i obcojęzyczne pastorałki. Atrybutem chóru jest profesjonalne wykonanie utworów w bardzo interesujących aranżacjach.

 
CANTAVI AD HOMINI ze Śremu pani Marii Mikołajczak – Niewińskiej, dużo koncertujący w kraju i za granicą. Chór liczy 12. młodych miłośników muzyki. W repertuarze ma utwory muzyki dawnej oraz utwory współczesnej muzyki liturgicznej. Widać wielką staranność w tych wykonaniach, wiele godzin pracy, które zostały poświęcone muzyce.

 
CANTABILE Chór Zamku Górków z Szamotuł z dyrygentem Andrzejem Wargułą. Najważniejsze osiągnięcia to I. i III. miejsce na Chorfest Bremen w Niemczech, III miejsce na Cantio Lodziensis w Łodzi. Chór występował w programach świątecznych PTV Poznań.

Szczeciński Zespół Wokalny ze Szczecina, którym dyryguje Urszula Żmijewska. 12 osób, które biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta, studenci m.in. Akademii Sztuki, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz osoby spoza kręgów akademickich.

 
KRZEMIEŃ z Krzemieniewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej wykonuje różnorodne utwory świeckie i sakralne. Przez 15 lat swojej działalności uczestniczył w wielu przeglądach i festiwalach chóralnych, też w Bułgarii, Niemczech i Holandii.

 
CANTEMUS DOMINO z Zielonej Góry kierowany przez świetnego dyrygenta profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego Macieja Ogarka. Zespół istnieje od 1953 r. Pracował z nim znakomity organista i chórmistrz Andrzej Maliński. Bardzo długa lista osiągnięć.

 
  CHOR THE HOOR z Wągrowca - dyryguje Tomasz Kotwica. Powstał w marcu 2010 r., działa przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu.

   EX GAUDIO CORDIS z Leszna, dyryguje nim Anna Śróda, liczy 20 członków. Działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Zespół wykonuje różnorodny repertuar - począwszy od muzyki renesansowej po współczesną.

 
  Chór Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic z panią Dominiką Kawiorską. Ich występ to konglomerat musicalu i teatru muzycznego. Wyższa półka, jak się potem okazało, jury to właśnie im przyznało tegoroczną Złotą Muchę, a uczestnicy festiwalu – nagrodę publiczności. Zespół składa się ze studentów, pracowników oraz absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zdobył nagrody na znaczących konkursach ogólnopolskich w Gnieźnie, Będzinie i Tychach, koncertował we Włoszech, Hiszpanii i Turcji.

   CANTATA z Grodziska Mazowieckiego – dyrygent Barbara Paszkiewicz, absolwentka wydziału dyrygentury chóralnej Akademii Muzycznej w Warszawie.

    Na koniec dojechał z daleka warszawski ARS CANTATA, którym dyryguje Anna Celmer – Falkiewicz.
W repertuarze chóru znajdują się sakralne i świeckie utwory kameralne a’ capella, kompozytorów polskich i obcych, z różnych epok. Także bardzo długa lista osiągnięć.

  Sprawnie prowadzony przez panią Marię Sobczak–Siutę kilkugodzinny koncert nikogo nie znużył. Polubiliśmy, myślę, w Międzyrzeczu, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Międzyrzecki Chór Kameralny”, także ten rodzaj muzyki.
Na koniec perełką okazał się występ Gościa Specjalnego Festiwalu Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina pod dyrygenturą prof. Iwony Wiśniewskiej – Salamon, złożony ze studentów i absolwentów tej uczelni. Dorobek artystyczny zespołu został utrwalony na 4. kasetach i 10. płytach CD. Zawiera utwory polskie, muzykę filmową, twórczość współczesnych kompozytów szczecińskich, kolędy i muzykę gospel.

 

    Zapraszamy  serdecznie  do  zapoznania  się  z filmową
    relacją, z koncertu w kościele pw. św. Jana Chrzciciela

 

Starają się zachować kameralny styl i charakter oraz młodzieńcze i radosne brzmienie. Jest tak dzięki, na pewno, temperamentowi pani profesor, świeżość i spontaniczność może być, jak się okazuje, efektywnym stylem nauczania.

    Po oficjalnych przesłuchaniach w MOK, dzięki życzliwości ks. Marka Walczaka, w akustycznym wnętrzu kościoła św. Jana jeszcze raz zaprezentowały nam się chóry, na które mogła teraz głosować publiczność.
   
   Pora na koncert finałowy. Jury przyznało następujące nagrody: Grand Prix Złota MUCHA dla Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Srebrna MUCHA dla Chóru CANTEMUS DOMINO z Zielonej Góry, Brązowa MUCHA dla Szczecińskiego Zespołu Wokalnego ze Szczecina.
   Za najlepsze wykonanie pieśni biesiadnej nagrodę posła Bogusława Wontora otrzymał Chór CANTATA z Grodziska Mazowieckiego. Nagroda dyr. MOK Andrzeja Sobczaka dla Szczecińskiego Zespołu Wokalnego.

 

Zapraszamy  serdecznie  do  zapoznania  się 
z  filmową  relacją,  z  Koncertu  Finałowego

 

   Nagrodę dla najlepszego dyrygenta otrzymała Dominika Kawiorska dyrygent Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Fundatorem nagrody jest Tomasz Kirszensztejn – właściciel Centrum Szkoleniowego „Educus”.

    Wyróżnienia dostały chóry: AD LIBITUM z Gniezna i ARS CANTATA z Warszawy za repertuar najbardziej odpowiadający idei Festiwalu. Wszyscy dyrygenci chórów otrzymali Certyfikaty. Na koniec wyróżnione chóry jeszcze raz przypomniały nam się muzycznie. Jak w swoim podsumowaniu zauważył prof. Bajon, Międzyrzecka MUCHA jest jedynym w swoim rodzaju w Polsce festiwalem pieśni biesiadnej, czyli sprzyjającej powstawaniu dobrej atmosfery. Taka też była w czasie koncertu, w przerwach, potem w kuluarowych warsztatach dla dyrygentów. Prof. Salamon określiła MUCHĘ jako polski fenomen, wspaniałe spotkanie chórzystów. Jak powiedziała, bardzo jej zależy, myślę, że jako pedagogowi, by ten unikalny Festiwal przetrwał. Wspólnie odśpiewano pieśń „Witaj bracie”. Osoba pana Waldemara Kozielewskiego, prezesa Stowarzyszenia „Międzyrzecki Chór Kameralny”, i osób z nim współpracujących, daje pewną rękojmię powodzenia tego przedsięwzięcia w przyszłych latach, czego mu – i nam - jako widzowie i słuchacze serdecznie życzymy.

   Patroni Honorowi imprezy: Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński, senator RP - Helena Hatka, Poseł RP- Bogusław Wontor.

   Sponsorzy: Powiat Międzyrzecki, Gmina Międzyrzecz, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu - Zbigniew Górny, Bud-Pol Międzyrzecz, Panorama Budowlana Międzyrzecz, Centrum turystyczne "DUET" Jacek i Beata Bełzowie, Centrum Szkoleniowe "EDUCUS" Wolsztyn.

  Patronat Medialny: TVP Gorzów, Radio „Zachód”, Gazeta Lubuska, Portal Społecznościowy „Ziemia Międzyrzecka”.

Tekst: Iwona Wróblak

 

Archiwum
 Newsów
  -
więcej »

Filmy Portalu
  -
więcej »

 

do góry

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »