N-2012-468-

 

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS: 08.12.2012  Tekst: Kazimierz Czułup

Oficjalnie zakończono inwestycję.

FOTO - NEWS - Ziemia Międzyrzecka

Foto.: A. Anuszewski

PATRONAT

NEWS:  W piątek 7.12.2012r. odbyło się oficjalne zakończenie remontu ulicy Waszkiewicza i mostu na jedynej przeprawie w mieście przez rzekę Obrę.  Przecięcie wstęgi odbyło się na moście w południe.

 

Filmy Portalu- więcej »

    Archiwum  Newsów - więcej »
Foto-Galeria
07.12.2012
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch

Foto: A. Anuszewski

   Remont przeprowadziło konsorcjum firm w składzie: Lider – PPHU „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski, Partner – BRUBET  Ryszard Winnicki oraz Zakład Drogowy Jerzy Górny z Międzychodu. Polegał on na wymianie nawierzchni jezdni, chodników oraz skrzyżowań z drogami bocznymi i zjazdami, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej. Zamontowane zostało nowe oświetlenie uliczne, przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Waszkiewicza z ul. Winnica.   

     15 listopada zakończył się remont jednej z najważniejszych ulic w mieście. Dokonany został częściowy odbiór inwestycji w zakresie ul. Waszkiewicza. Niestety nadal trwają prace na ul. Chrobrego.
  
    Jak pamiętamy pierwotny termin zakończenia prac remontowych nie został przez wykonawcę dochowany. W związku z tym, zgodnie z zawartą umową naliczone zostaną kary z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

      Przebudowa ul. Waszkiewicza wraz z remontem mostu przez rzekę Obrę była możliwa dzięki dofinansowaniu kwotą 689 000 zł, jaką gmina Międzyrzecz otrzymała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

 

Zapraszamy   do  zapoznania się  z  filmową 
relacją  z  oficjalnego zakończenia inwestycji.

  
    Inwestycja przebudowy drogi gminnej nr 102151 F poszerzona została o remont mostu przez rzekę Obrę, który zakończył się 15 listopada. Prace przeprowadziła firma INTOP ze Szczecina za kwotę brutto 400.000 zł., na którą gmina Międzyrzecz również otrzymała dotację w kwocie 121.697 zł.
   Remont polegał na odnowieniu warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, odnowieniu warstwy izolacyjnej nawierzchni w obrębie zabudów chodnikowych, wymianie istniejących urządzeń dylatacyjnych oraz wymianie ośmiu istniejących słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami.

    To że tego typu inwestycje w mieście są konieczne nikt wątpliwości raczej nie ma. Każdy ma świadomość, że infrastruktura znajdująca się pod powierzchnią międzyrzeckich ulic często jeszcze pamięta niemieckich "inwestorów".  Nic nie jest wieczne i w końcu przychodzi czas na wymianę, np. infrastruktury kanalizacyjnej, która choćby ze względu na parametry nie spełnia właściwie współczesnych wymogów - miasto przecież się rozwija.
    Ruch drogowy na remontowanej ul. Waszkiewicza był dopuszczony na wiele dni przed oficjalnym zakończeniem inwestycji. Podczas rozmów, przede wszystkim z kierowcami udało się nam zebrać kilka ciekawych wniosków.
    Ujmując ogólnie, przeprowadzony remont ulicy miał typowo zachowawczy charakter. Nie przeprowadzono przy okazji remontu prac modernizacyjnych, które mogłyby w znacznym stopniu usprawnić ruch pojazdów samochodowych i podnieść bezpieczeństwo ruchu drogowego. Nie pomyślano na przykład o wykonaniu prawoskrętu w ulicę Chrobrego dla samochodów zjeżdżających z mostu. Przed remontem były wydzielone dwa pasy ruchu i dla każdego z nich działały osobne sygnalizatory. Teraz mamy jeden pas ruchu, co raczej nie pomaga w rozładowaniu ruchu w tym miejscu.
     Kolejna sprawa, to brak wydzielonych zjazdów w rejonie marketu NETTO i do ulic krzyżujących się z ul. Waszkiewicza, pomimo tego, że środkiem ulicy przebiega wydzielony z ruchu pas o szerokości 1/3 całej szerokości jezdni. Zamiast tego wydzielony z ruchu  pas zabudowano wysepkami, które niestety stanowią stałą przeszkodę, nie do pokonania przez pojazdy samochodowe. Biorąc pod uwagę, że w granicach godziny 15:00 na tej ulicy tworzą się korki, to ludzie zadają sobie pytanie - jak w sytuacji awaryjnej ma przejechać tą ulicą pojazd samochodowy, np. ominąć zepsute auto, a którędy przejedzie ambulans ratowniczy?  Inną sprawą jest fakt, że wyłączenie z ruchu tak szerokiego pasa jezdni, to z pewnością duża rozrzutność. 
     Poszukując odpowiedzi na zaistniałą sytuację poprosiliśmy o komentarz projektanta z Biura Projektowego, Pana Andrzeja Cegielnika, który stwierdził, że - "Wydzielenie z ruchu środkowego pasa jezdni i budowa na nim wysepek ma na celu podnieść bezpieczeństwo pieszych i spowolnić ruch pojazdów samochodowych na tym odcinku ulicy".
     Trzeba przyznać, że realizacja tego celu polegającego na spowolnieniu ruchu kołowego udała się w stu procentach, co widać w godzinach szczytu.

Tekst: Kazimierz Czułup

 
 
 

do góry

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »