NEWS: 2014/078/      

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS: 13.04.2014  Tekst: Kazimierz Czułup

W Kęszycy Leśnej ponownie ukrzyżowano Jezusa
 

FOTO - NEWS - Ziemia Międzyrzecka

Foto.: Artur Anuszewski

PATRONAT

NEWS:  02.04.2014r.

  
 W sobotę 12 kwietnia 2014 r. w Kęszycy Leśnej odbyło się, piąte z kolei Misterium Męki Pańskiej.  Widowisko poprzedziła msza św. celebrowana przez biskupa diecezjalnego ks. bp dr Stefana Regmunta.

Filmy Portalu... więcej »

Foto-Galeria
12.04.2014

MSZA ŚWIĘTA
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
MISTERIUM
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch    

Foto: Artur Anuszewski

 

 Misterium zostało zarejestrowane. Filmowe relacje z Mszy Świętej i Misterium są aktualnie w trakcie przygotowania.
 

 Obok prezentujemy fragmenty Mszy Świętej w formie filmowej relacji

 

 Filmowa relacja z Misterium jest aktualnie w trakcie realizacji.

 
Wybierz film

 Misterium 2014 - więcej » 
Zobacz Film - klik » 

 Misterium 2013 - więcej » 
Zobacz Film - klik » 

 Misterium 2012 - więcej » 
Zobacz Film - klik » 

Misterium 2011 - więcej » 
Zobacz Film - klik » 

 
  Po pięciu latach możemy śmiało mówić o swoistym fenomenie, zarówno religijnym jak i społecznym, jak kto woli. Myślę, że nie warto dokładnie tego definiować, bo oba obszary subtelnie przenikają się, umożliwiając wspólnocie stworzenie takiego widowiska.
  Mieszkańcy Kęszycy Leśnej, wbrew przewidywaniom niektórych urzędników, bez wątpienia czynem udowodnili, że Ich widowisko, to nie jest słomiany zapał, a przedsięwzięcie, którego się podjęli nie jest jednoroczną fanaberią.
 
  W historii ludzkości odnotowano już wielokrotnie, że na bieg wydarzeń lub na zmiany w obrębie całych narodów wpływ miały pojedyncze osoby, których w tym miejscu nie będę przytaczał, bo też często ludzkość z tych wydarzeń nie może być dumna.
  Z tym społecznym zjawiskiem, w pozytywnym tego słowa znaczeniu mamy do czynienia w Kęszycy Leśnej - miejscowości postrzeganej w przeszłości jako swoisty problem, spadek od władz państwowych, które nie miały żadnej wizji na zagospodarowanie miejscowości i terenów po byłych bazach wojskowych zajmowanych przez armię ZSRR.
 Kęszyca Leśna pozbawiona tradycji, tak typowych dla sołectw z wielowiekową tradycją, popadała w społeczny marazm, który został dodatkowo w przeszłości spotęgowany błędną polityką socjalną władz gminnych. Brakowało koncepcji i pomysłów na Kęszycę Leśną, nierealne koncepcje , weryfikowane skutecznie przez czas trafiały do przysłowiowego kosza historii.
   Tak było do czasu, kiedy w miejscowości powstała parafia. Od 2 sierpnia 2009 roku Kęszyca Leśna jest najmniejszą parafią w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego został ks. Jacek Błażkiewicz i od tego momentu można mówić o początku przemian jakie się do dnia dzisiejszego dokonują. Nie chodzi tu bynajmniej o przemiany w infrastrukturze, których także kilka miało miejsce, ale one są tu mniej istotne. Chodzi mi o przemianę w umysłach mieszkańców, o dźwignięcie świadomości na wyższy poziom, a także o zwykłe poczucie wartości, bo tak na prawdę bez tych czynników nie można mówić o perspektywach rozwoju danej społeczności.
  Czy to osobista "droga krzyżowa", jakiej doświadczył ks. Jacek w tej www.miedzyrzecz.biz/arch miejscowości była impulsem do pomysłu stworzenia takiego widowiska? Tego nie wiem, ale jedno jest pewne, że pomysł początkowo traktowany z dystansem został przez mieszkańców Kęszycy Leśnej zaakceptowany i od pięciu lat skutecznie integruje ludzi różnych zawodów i poglądów. A owocem tego wspólnego działania jest widowisko, które może już spokojnie  konkurować z podobnymi, organizowanymi w Górce Klasztornej i Cytadeli Poznańskiej.

  www.miedzyrzecz.biz/arch Tegoroczne Misterium odbyło się z akcentem papieskim, związanym ze zbliżającą się beatyfikacją Jana Paweł II. Z tej też okazji, dzięki staraniom ks. Jacka, na ten szczególny dzień do Kęszycy Leśnej przywieziony został oryginalny krzyż papieski (pastorał), który towarzyszył 11 maja 1990 roku Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymki do Meksyku.
www.miedzyrzecz.biz/arch   Krzyż papieski towarzyszył wiernym podczas mszy świętej, którą celebrował  biskup diecezjalny ks. bp dr Stefan Regmunt. Piękna kwietniowa pogoda, a być może obecność biskupa spowodowały, że we mszy św. uczestniczyło wyjątkowo dużo ludzi. Na  tegoroczne misterium do Kęszycy Leśnej przybyło ponad tysiąc osób.
  Ks. bp dr Stefan Regmunt  kończąc swoje kazanie podziękował proboszczowi kęszyckiej parafii ks. Jackowi Błażkiewiczowi, a także wszystkim aktorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie widowiska oraz przybyłym z całego województwa widzom.

   

Podczas mszy świętej przypomniane zostały słowa Papieża Jana Pawła II, które zostały wypowiedziane w Krakowie

   Po mszy świętej nastąpiła krótka przerwa, którą wykorzystano na uporządkowanie placu. Był to także czas niezbędny dla aktorów na to, żeby się mogli przygotować do widowiska

  W postać Jezusa Chrystusa, podobnie jak w ubiegłym roku wcielił się Łukasz Żołubak z Bobrownik pod Otyniem, który aktualnie jest klerykiem z Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, natomiast faryzeuszy, Annasza i Kajfasza zagrali Piotr Stopka i Seweryn Czarnecki, oboje panowie pochodzą z Kożuchowa.
  W żeńskie role Maryi i Weroniki wcieliły się Panie Barbara Grzywna i Marlena Niedźwiecka.
  Piłata zagrał Pan Bogusław Pasamonik - policjant, a Barabasza Pan Józef www.miedzyrzecz.biz/arch Matysiak - emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego. Groźnego dowódcę rzymskich żołnierzy zagrał Pan Jerzy Ciborowski.
   Widzów przez całą akcję  misterium prowadzi dwóch lektorów: św. Marek i św. Łukasz w postacie, których tradycyjnie wcielają się Panowie Jerzy Kardela i Marek Harkot. Św. Marek przytacza przede wszystkim myśli i słowa Jezusa, natomiast komentarz do tego, co się dzieje, począwszy od momentu pojmania, aż do ukrzyżowania, opowiada św. Łukasz.
  Żołnierzy rzymskich i Żydów jerozolimskich zagrali mieszkańcy Kęszycy Leśnej.
   
  Ważnymi składnikami widowiska, obok gry aktorów jest świetnie dobrana muzyka i złożone oświetlenie, zarówno to sztuczne jak i to z płonących ogromnych, palowych pochodni, które obok światła wydzielają wokół silne zapachy żywicznego, sosnowego drewna.  Organizatorzy wzbogacają akcję widowiska przygotowanymi wcześniej w profesjonalnym studio nagrań Earthworm Records w Kęszycy Leśnej podkładami dźwiękowymi, które wspaniale potęgują nastrój.

   Co przyciąga ludzi do Kęszycy Leśnej? Być może to przedświąteczny czas  rodzi taką potrzebę, a może także chęć wspólnego przeżywania i refleksji podczas misterium męki Pańskiej, które pozwala nam niejako na własnej skórze, choć zapewne bardziej w umyśle i w sercu, doświadczyć namiastki tego, co przeżywał Pan Jezus.
  Widowisko trzeba zobaczyć. Trzeba wczuć się w nastrój i atmosferę wspólnego przeżywania. Dla jednych to tylko teatr, a dla innych okazja do refleksji nad kwestią męki pańskiej, możliwe, że także nad własnym życiem. To już prywatna sfera, której uważam nie należy rozpatrywać. Wymownym dowodem, czy też, jak kto woli potwierdzeniem wzruszeń i głębszych refleksji z pewnością mogą być łzy, które można było dostrzec na policzkach u wielu oglądających przedstawienie.
  Te przeżycia w pewien sposób zmuszają nas do głębszego zastanowienia się nad wydarzeniami zbawczymi i kwestią miłosierdzia w relacjach z bliźnimi. Emocje, które wzbudza widowisko, być może niektórym pomaga wejść w tajemnicę męki i śmierci Mesjasza.

* * *
 
Filmowa relacja z Misterium Pasyjnego 2014 - Msza Święta
Filmowe relacje z  lat: 2014;  2013;  2012;  2011

KOMENTARZE

Chat ... więcej »      Forum ... więcej »

Tekst:  Kazimierz Czułup

 

 
Realizacja filmów i reportaży
606 923579
Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »

do góry