NEWS: 2016/027/      

 Facebook

Google +

Aktualizacja: 14 lutego 2016 23:49

  Tekst: Kazimierz Czułup

 

FOTO
Foto: Kazimierz Czułup
Artykuły Archiwalne:
Mikołajki 2014
Gminna Wigilia
Koncert Gwiazdkowy
 
Świąteczny Koncert dla Rodzin
Mikołajki 2015
Festyn Rodzinny u Świętego
    Jana
Świąteczno-Noworoczne
    Nurkowanie
Lata dwudzieste, lata
    trzydzieste - wieczór
    poetyczno-muzyczny

 

  Rozpoczęcie szkolenia
 
Po przywitaniu się z uczestnikami szkolenia i zaprezentowaniu programu spotkania pan Kamil Sieratowski przybliżył uczestnikom szkolenia genezę powstania stowarzyszenia i podstawowe informacje na temat zakresu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta.
 W kontekście minionej Perspektywy Unijnej 2007 - 2013 omówione zostały dotychczasowe, ponad sześcioletnie dokonania i osiągnięcia Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta.
 Pan Sieratowski podkreślił fakt, że w trakcie swojej dotychczasowej działalności stowarzyszeniu udało się zachować oddolny, stowarzyszeniowy charakter z dużą dozą spontanicznych działań. Zaakcentowany został także aspekt polityki informacyjnej stowarzyszenia oraz szeroko pojęte działania pomocowe w stosunku do podejmujących współdziałanie beneficjentów.

 O kilka słów na temat działalności stowarzyszenia poprosiliśmy pana Kamila Sieratowskiego.

  FILM 
 
Relacja ze spotkania szkoleniowego - wywiad z panem Kamilem Sieratowskim - skarbnikiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta.
                                                                    [
Czas trwania relacji: 0:29:37 ]


  Warto podkreślić
 
Na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta funkcjonują 162 sołectwa i pięć ośrodków miejskich.  Działające od 2009 roku lubusko-wielkopolskie stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje aktualnie dwa województwa, trzy powiaty i jedenaście gmin, co w praktyce umożliwia na dotarcie do ponad stu tysięcy mieszkańców.

 Do 2014 roku stowarzyszenie przyjęło 900 wniosków na kwotę 121 mln  zł. Komitet Lokalnej Grupy Rybackiej Obra-Warta, po dokonanej ocenie wybrał 422 projekty na sumę ponad 52 mln  zł. W efekcie dotychczasowych działań stowarzyszenia 356 projektów uzyskało dofinansowanie.

 Podczas prelekcji omówione zostały procedury składania i mechanizm rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, a także rola Urzędu Marszałkowskiego w procesie oceny i rozpatrywania poszczególnych projektów. 
 Pan Sieratowski podkreślił, że w ramach minionej perspektywy zrealizowano 106 projektów przez tak zwany sektor społeczny, 49 przez jednostki samorządu lokalnego i 139 przez przedsiębiorców. Natomiast 15 zrealizowano w ramach projektów związanych z ochroną środowiska.  Zrealizowano także 47 projektów rybackich.
 W powyższym kontekście omówione zostały również prawne obostrzenia i obowiązki beneficjentów w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu.
 Niewątpliwym osiągnięciem stowarzyszenia, w okresie finansowego kryzysu i dużych problemów na rynku pracy było działanie stowarzyszenia, które w efekcie doprowadziło do utworzenia 110 miejsc pracy. 

 Podstawowe informacje związane z prowadzeniem księgowości stowarzyszeń związanej z realizacją projektów przedstawiła pani Ewa Wyrembska, która jest pracownikiem administracyjnym w biurze stowarzyszenia w Sierakowie.
 Słuchacze dowiedzieli się między innymi o obowiązujących zasadach przechowywania dokumentacji księgowej i pracowniczej.

 Ciekawym urozmaiceniem spotkania była prelekcja dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej pana Andrzeja Kirmiela, podczas której uczestnicy spotkania w dużym skrócie usłyszeli kilka słów na temat historii Ziemi Międzyrzeckiej i Międzyrzecza.  Pracownicy muzeum zaprezentowali poszczególne ekspozycje muzealne, a także oprowadzili gości po międzyrzeckim zamku.
 Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja ryb słodkowodnych :-) oraz różnych słodkości.

 

 

Tekst: Kazimierz Czułup

 
 
Rajd Karabanowa 2015
Rajd Karabanowa 2014
Rajd Karabanowa 2013
Rajd Karabanowa 2012
Rajd Karabanowa 2011
Archiwum Newsów

 

Masz ciekawy temat? Zauważyłeś problem, którym warto się zająć? Pisz do nas.  Postaramy się temat przedstawić mieszkańcom miasta.

Pisz na adres; informix@interia.pl

 

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »

do góry