NEWS: 2016/034/      

 Facebook

Google +

Aktualizacja: 27 lutego 2016 14:55

  Tekst: Kazimierz Czułup

 

FOTO
Foto: Kazimierz Czułup
Artykuły Archiwalne:
MIĘDZYRZECZ GRÓD I ZAMEK
    W WIEKACH IX-XIV

 
ROBOCZE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
 
Prowadzone na terenie powiatu w poszczególnych miejscowościach konsultacje realizowane są w ramach ogólnopolskich działań związanych z tworzeniem "Krajowej Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce".  Pierwsze, robocze spotkanie w ramach społecznych konsultacji odbyło się 9 lutego br. w Starostwie Powiatowym.

 Przybyłych na spotkanie mieszkańców Gminy Międzyrzecz powitał nadkomisarz Dariusz Zieliński.
 Po krótkim wprowadzeniu pani sierżant sztabowy Karolina Przybyłowicz przedstawiła uczestnikom spotkania prezentację multimedialną w trakcie, której wyjaśniła podstawowe pojęcia i definicje związane z pojęciem bezpieczeństwa. Omówiła także poziom zagrożeń o społecznym charakterze, a także poziom przestępczości w siedmiu kategoriach w oparciu o dane statystyczne obejmujące teren powiatu z wyszczególnieniem poszczególnych gmin.

 W dalszej części zaprezentowane zostały zagrożenia już zdiagnozowane, które można było określić na podstawie dotychczas przeprowadzonych konsultacji.
 Po prezentacji uczestnikom spotkania zostały rozdane do wypełnienia, anonimowe ankiety dotyczące Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 W trakcie spotkania głos również zabrał burmistrz Międzyrzecza pan Remigiusz Lorenz.

 Ostatnim punktem spotkania była dyskusja podczas której padło wiele pytań i wniosków skierowanych do naszych policjantów. W trakcie dyskusji poruszono, między innymi kwestię nieoświetlonej dotąd, nowo wybudowanej kładki przez Obrę. Zasygnalizowano także problem z parkingiem przy szpitalu miejskim. 
 Wiele poruszanych spraw związanych było z kwestią organizacji ruchu w naszym mieście. Mieszkańcy żalili się na kierowców, którzy podczas poruszania się po ulicach Międzyrzecza nie przestrzegają obowiązujących przepisów ruchu drogowego, powodując tym samym znaczne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów.


 W trakcie nasyconej emocjami dyskusji mieszkańcy zgłaszali niewątpliwie ważne problemy, patrząc ze społecznego punktu widzenia, ale niestety nie wszystkie pasowały do tematyki spotkania. Niektórzy potraktowali społeczne konsultacje jak typową książkę "Skarg i zażaleń", a nie o to przecież prowadzącym tak naprawdę chodziło.
 Po zakończeniu dyskusji zebrane zostały ankiety, wypełnione przez mieszkańców w trakcie spotkania.
 

  FILM 
 
Relacja filmowa ze spotkania z mieszkańcami Międzyrzecza
                                                                    [
Czas trwania relacji: 0:16:20 ]

 Ważnym elementem w tworzeniu Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dyskusja i wnioski jakie z niej płyną.
 Generalnie Mapa Zagrożeń powinna:
• odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone
   i zarejestrowane przez służby,
• wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli
   – aktywizacja społeczności lokalnych,
• zawierać prognozy zagrożeń, również w związku
   z organizacją różnorodnych „imprez”,
• służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych
   struktur organizacyjnych służb, w tym Policji,
•  umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki
   badania opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa
   obywateli z analizami/danymi własnymi Policji,
•  być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy
   służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
   obywateli.
 Bez wątpienia o wartości i skuteczności tego przedsięwzięcia będzie decydowało sukcesywne aktualizowanie bazy danych i właściwe wyciąganie wniosków oraz odpowiednio szybka reakcja na zaistniałe zagrożenia. Zgodnie z deklaracjami konsultacje społeczne mają się w tym obszarze odbywać co trzy miesiące. Czy tak będzie, cóż pożyjemy i zobaczymy :-)

 

Tekst: Kazimierz Czułup

 
 
 

Filmy Portalu- więcej »

  Archiwum Newsów - więcej »

Masz ciekawy temat? Zauważyłeś problem, którym warto się zająć? Pisz do nas.  Postaramy się temat przedstawić mieszkańcom miasta.

Pisz na adres; informix@interia.pl

 

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »

do góry