NEWS: 2016/052/      

 Facebook

Google +

Aktualizacja: 13 marca 2017 20:19

  Tekst: Kazimierz Czułup

 

FOTO
Foto: Małgorzata Czułup

 Kadry z przygotowywanego filmu

Foto: Kazimierz Czułup
Newsy  Archiwalne
MISTERIUM PASYJNE 2014
MISTERIUM PASYJNE 2013
MISTERIUM 2016
    - przygotowania
MISTERIUM 2016
    - próba generalna


MISTERIUM - finał
 
To już siódmy raz mieszkańcy małej Kęszycy Leśnej przygotowali tę sakralną inscenizację, która przyciąga coraz większą widownię. Według szacunków służby porządkowej złożonej z członków miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do Kęszycy Leśnej przybyło tego wieczora ponad tysiąc osób. Pomimo tak dużej frekwencji strażacy bardzo sprawnie kierowali ruchem i sukcesywnie wprowadzali pojazdy na wolne miejsca wyznaczone do parkowania.

 Warto przypomnieć, że pomysłodawcą kęszyckich misteriów jest  proboszcz miejscowej parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Jacek Błażkiewicz, którego wsparli mieszkańcy nie tylko Kęszycy Leśnej, bo w widowisku uczestniczyli także aktorzy z Nowej Soli, Kożuchowa, Świebodzina i Międzyrzecza.
 Widowisko mocno ewoluowało od czasu jego pierwszej i drugiej odsłony. Obecnie misterium jest już bardzo zaawansowanym przedsięwzięciem, które angażuje ponad 80 osób! Tu trzeba podkreślić fakt, że przedstawienie jest kreowane praktycznie tylko przez amatorów, którzy robią to w wolnym czasie. Nie zawsze wszyscy mogli, ze względu na obowiązki, uczestniczyć w kolejnych próbach, niektórzy pracują w systemie zmianowym i to rodziło różnorakie problemy.
 W to religijne  przedsięwzięcie zaangażowane jest także sołectwo, którym kieruje pan Andrzej Paszkowski, a kwestie logistyczne i porządkowe tradycyjnie przypadły członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, którą w Kęszycy Leśnej kieruje pan prezes Andrzej Antosiak.

 Z roku na rok przedstawienie nabiera barw, prezentowane są nowe stroje i kostiumy aktorów.
 W relacji filmowej z próby generalnej [  ] prezentujemy wywiady z aktorami a także stroje aktorów. Od lat na potrzeby misterium stroje szyje pani Elżbieta Krzemień z Kęszycy Leśnej. To dzięki niej pierwsze inscenizacje stały się barwne i ciekawsze pod względem kostiumów. Wiele kostiumów i rekwizytów to efekt inwencji poszczególnych aktorów, a nawet całych rodzin!

 W postać Jezusa kolejny raz wcielił się, wyświęcony w ubiegłym roku ks. neoprezbiter Łukasz Żołubak z Bobrownik pod Otyniem, natomiast żeńskie role Maryi i Weroniki zagrały panie Barbara Grzywna z Międzyrzecza i Marlena Niedźwiedzka - mieszkanka Kęszycy Leśnej.
Tak na marginesie warto wspomnieć, że mąż pani Barbary także uczestniczył w widowisku, w roli jednego z żołnierzy rzymskich.
 Do tegorocznego scenariusza dołożone zostały nowe sceny i nowi aktorzy, i tak rolę szatana zagrała pani Joanna Stec a postać św. Piotra pan Roman Szałkiewicz z Kęszycy.
 Piłata w tym roku zagrał nowy aktor - pan Bartosz Bekisz, któremu jako żona Piłata towarzyszyła na scenie pani Aneta Aszakiewicz - oboje ze Świebodzina.
 Widownię umiejętnie poprzez akcję prowadzą tradycyjnie lektorzy: św. Marek i św. Łukasz, w postacie których kolejny raz wcielili się panowie Jerzy Kardela i Marek Harkot.
 Warto przypomnieć, że w przyjętej konwencji św. Marek przytacza przede wszystkim myśli i słowa Jezusa, natomiast komentarz do tego, co się dzieje na planie, począwszy od momentu pojmania, aż do ukrzyżowania, opowiada św. Łukasz. Żołnierzy rzymskich i Żydów jerozolimskich zagrali, podobnie jak to było w poprzednich latach, mieszkańcy Kęszycy Leśnej, a także osoby z innych miejscowości naszego województwa.

 Kęszyckiemu Misterium patronował burmistrz Międzyrzecza, pan Remigiusz Lorenz, natomiast duchowym patronatem to religijne przedsięwzięcie wsparł ks. Biskup Ordynariusz Tadeusz Lityński. Honorowym gościem podczas widowiska był ks. biskup Adam Dyczkowski.

   

         II spotkanie organizacyjne

21 lutego br. w Kęszycy Leśnej odbyło się drugie spotkanie organizacyjne mieszkańców, podczas którego zostały omówione kwestie związane z kolejnym etapem przygotowań do Misterium Pasyjnego. W materiale wywiad z organizatorami widowiska.
      
                                                                 ( WIDEO )

ASPEKT RELIGIJNY I SPOŁECZNY
 Siódma odsłona widowiska, to swoiste potwierdzenie determinacji, a także duchowego dorobku, którego zapewne uczestnicy w tej chwili nawet nie dostrzegają. Dla nich wydaje się to normalne, ale dla ludzi z zewnątrz Kęszyca Leśna "rośnie".
 Kolejne misteria i festiwale poezji śpiewanej organizowane corocznie przez ks. Jacka na przestrzeni lat zmieniły mieszkańców i chyba ich zbliżyły do siebie, zgodnie ze znaną zasadą, że tylko wspólne działanie buduje relacje we wszystkich obszarach ludzkiego życia i to chyba jest tu najcenniejsze.

 Po latach śmiało można już powiedzieć o swoistym kęszyckim fenomenie, w wymiarze zarówno religijnym jak i społecznym, jak kto woli.
www.miedzyrzecz.biz/arch

 Nagrania inscenizacji MISTERIUM PASYJNEGO w formacie DVD dostępne  na płytach w naszej redakcji         
  Kontakt:  tel.:
 606 923 579
 E-mail:    informix@interia.pl

 Myślę, że nie warto dokładnie tego definiować, bo oba obszary subtelnie przenikają się wzajemnie, umożliwiając wspólnocie stworzenie takiego widowiska,z którego mogą być dumni nie tylko mieszkańcy Kęszycy Leśnej ale także całego regionu.

Bez wątpienia mieszkańcy Kęszycy Leśnej, wbrew przewidywaniom niedowiarków,  czynem udowodnili, że Ich widowiska, to nie jest słomiany zapał, a przedsięwzięcia, których  podjęli się przed laty nie są jednoroczną fanaberią. Niektórzy już teraz  zastanawiają się i pytają:
 - ... a co będzie jak nasz ksiądz Jacek awansuje i odejdzie z parafii? Co się stanie z tymi imprezami, które zapoczątkował i tak skutecznie je wspólnie z nami organizował?

   

              Próba generalna

 Do Kęszycy Leśnej postanowiliśmy kolejny raz zawitać w dniu 30 marca, br. podczas ostatniej próby poprzedzającej premierę widowiska.
 Po godzinie 18:00 na głównym placu Kęszycy Leśnej zgromadzili się organizatorzy i odtwórcy głównych ról, a także aktorzy, tzw. drugiego planu.   
                     ( WIDEO )

 

Tekst: Kazimierz Czułup

 
   

 
 

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »

do góry