NEWS: 2016/180/      

Aktualizacja: 30 grudnia 2016 18:12

   

 

Highslide JS

 

   V ETAP ZAKOŃCZONY
 Wprawdzie ruch na remontowanym odcinku ulicy został juz dawno przywrócony, ale oficjalne przecięcie wstęgi zaplanowano w okresie między świątecznym, na 28 grudnia.
 Uroczystość zaplanowano bardzo skromnie, bez komplikowania ruchu pojazdów i pieszych. Goście przybyli na parking przed budynkiem, w którym kiedyś mieściła się Komenda Policji Powiatowej.
 Starostwo powiatowe reprezentował pan Grzegorz Gabryelski, międzyrzecki Starosta.  Władze wojewódzkie reprezentowała pani Bożena Jankowska z Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszono także dowódcę 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,  pułkownika Piotra Malinowskiego. Jak pamiętamy dowódca brygady próbował ratować podczas trwania remontu niełatwą sytuację, jeśli chodzi o ruch drogowy w tym rejonie. Wprawdzie objazd udostępniony przez teren jednostki wojskowej sporo odbiegał od przyjętych standardów, ale jednak wiele osób z tej możliwości skorzystało, a objazd pozwalał zaoszczędzić wiele kilometrów.

 Gospodarzem uroczystości był burmistrz Międzyrzecza, pan Remigiusz Lorenz. W uroczystości udział wzięli międzyrzeccy samorządowcy z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak na czele.

 Zakończenie robót nastąpiło ze znacznym poślizgiem. Pierwotnie koniec prac budowlanych planowano na 31.10.2016 r. Kilka nieprzewidzianych spraw zaskoczyło wykonawcę w trakcie robót, to już chyba taka międzyrzecka tradycja :-) Część z nich inwestor uwzględnił i na tej podstawie przesuwano termin, ale nie dotyczyło to wszystkich dni zwłoki w zakończeniu inwestycji i za to wykonawca zapłaci karę zgodnie z zawartą umową. Końcowym etapem był odbiór techniczy.
  FILM

 Relacja filmowa z uroczystego przecięcia wstęgi podczas oficjalnego zakończenia remontu ul. Świerczewskiego.

 

[ Czas trwania relacji: 00:03:28 ]

 

 W minionych latach w Międzyrzeczu zostało wyremontowanych kilka ulic. Ulica Świerczewskiego została gruntownie wyremontowana na odcinku od głównego skrzyżowania do pierwszej bramy wjazdowej do międzyrzeckiej brygady. W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni jezdni, chodników i oświetlenia. Wymieniona została kanalizacja sanitarna, wodociągowa i deszczowa.
 Pozostał jeszcze do wyremontowania pozostały odcinek do południowej obwodnicy Międzyrzecza. Ten etap, zgodnie z zapewnieniami Remigiusza Lorenza, burmistrza Międzyrzecza będzie realizowany już w przyszłym roku.
 - "Jako inwestor zabezpieczenie finansowe tej inwestycji już posiadamy. Na te inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wnioskowana kwota dofinansowania to 3 mln zł, wartość całości zadania 7 184 592,00 zł.Wykonana jest także kompletna dokumentacja, jaka jest przy tego typu inwestycjach wymagana. Pozostaje rozpisać tylko w styczniu przetarg i rozpocząć realizację tego projektu. Początek prac remontowych widziałbym jeszcze przed majem. Zaznaczyć już w tej chwili chcę, że prace będą realizowane w systemie dwuzmianowym". - mówi Remigiusz Lorenz

 Niestety, jakby nie liczyć w przyszłoroczny okres wakacyjny wejdziemy z wyłączonym z ruchu tym odcinkiem ul. Świerczewskiego. Ulica ma być remontowana od razu na całej szerokości jezdni, więc ruchu wahadłowego nie będzie. W przyszłym roku wykonany zostanie ostatni, VI etap przebudowy ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego na odcinku 1,7 km, od wjazdu do Jednostki Wojskowej do węzła Międzyrzecz Południe. W ramach tego etapu wykonany zostanie remont kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, nawierzchni drogi i oświetlenia, wybudowane zostaną chodniki oraz ścieżka rowerowa.
 W tym rejonie również nie ma dróg, którymi będzie możliwe wytycznie objazdu. Pozostaje przejazd przez obwodnicę miasta, ale po oddaniu zachodniego węzła nie będzie to stanowiło większego problemu.

 Przy tej okazji warto zauważyć, że podczas oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka ul. Świerczewskiego nie było przedstawiciela kościoła i w związku z tym ten odcinek ulicy nie został poświęcony :-) Być może dla niektórych kierujących może mieć ten fakt znaczenie.
 Niemniej wszystkim kierującym życzymy szerokiej drogi.

 Wykonawcą remontu było konsorcjum firm Brubet, PRINŻ i Sanbud. Koszt inwestycji wyniósł 3.668.000 zł. Inwestycja była możliwa do wykonania dzięki dofinansowaniu w kwocie 1.254.000 zł, jakie otrzymał samorząd w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

 

 

ARTYKUŁY  ARCHIWALNE

OBCHODY  GMINNEGO
     DNIA  SENIORA

BOŻONARODZENIOWY
    JARMARK

SPOTKANIE NA
     MIĘDZYRZECKIM  ZAMKU

 

 
ZOBACZ TAKŻE:

 

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »

do góry