• Ziemia Międzyrzecka

 • Międzyrzecz

 • Historia

 • Zabytki

 • Zamek w Międzyrzeczu

 • Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

 • Międzyrzecki Rejon Umocniony

 • Turystyka militarna

 • Inscenizacje

 • Atrakcje turystyczne

 • Jeziora

 • Lasy

 • Wypoczynek

 • Imprezy sportowe

 • Występy i pokazy

 • Uroczystości patriotyczne

 • Rocznice

 • Informacje

 • Wywiady

 • Reportaże i relacje filmowe

 • Prezentacje

startuj z nami startuj z nami dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych
Dzisiaj  jest
 
HOT NEWS
Osób online: 
  
Pogoda - więcej »
UWAGA!
Znajdujesz się aktualnie na archiwalnej stronie serwisu, który nie jest już edytowany. Niektóre funkcjonalności na stronie, np. foto-galerie, zostały wyłączone i nie będą działać.
Powrót do strony głównej serwisu >>

NEWS: 2010/020/      

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS: 18.05.2010  Tekst: Redakcja

NATURA  2000
Czy Obszary chronione NATURA 2000 są w naszym
kraju  traktowane  zgodnie  z  Unijna  Dyrektywą ?

Międzyrzecz

 NEWS: Jak pogodzić Naturę 2000 z elektrownią jądrową?
                   Żarnowiec może odpaść.

 Ochrona obszarów Natura 2000 może sprawić, że elektrownia atomowa powstanie w miejscowości, która dotychczas nie była faworytem. Ogłosił to wczoraj (17.05.2010r.) na konferencji "Nuclear Power for Poland" Marcin Ciepliński, szef atomowego projektu Polskiej Grupy Energetycznej, która ma budować elektrownię.
  W rankingu 28 miejscowości, które zgłosiły chęć goszczenia u siebie siłowni, najwyżej oceniany przez resort gospodarki jest pomorski Żarnowiec. Drugie miejsce zajął wielkopolski Klempicz, trzecie - Kopań na Pomorzu Zachodnim, czwarte zaś - Nowe Miasto na Mazowszu.

  12 nowych krajów członkowskich, które przystąpiły do UE w maju 2004 oraz styczniu 2007 roku mają obowiązek sklasyfikować Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków oraz zaproponować Siedliska o Znaczeniu Wspólnotowym w dniu ich akcesji. Obecnie prowadzona jest ewaluacja, list dostarczonych przez wszystkie kraje.

Międzyrzecz
Międzyrzecz
Międzyrzecz
Sprawdź  czy  mieszkasz
   w planowanym obszarze
  NATURA 2000

pobierz mapę w PDF -
 

      NATURA 2000.
   Opracowany został Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 080003 "Nietoperek", w którym w czytamy:
" § 1. Ustanawia się plan ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 080003 "Nietoperek",  zwanego dalej "obszarem Natura 2000".  Okres obowiązywania planu obejmuje lata 2010-2029.
 W uzasadnionych przypadkach spowodowanych koniecznością zwiększenia skuteczności ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk będących przedmiotami ochrony dopuszczalna jest wcześniejsza zmiana zapisów zawartych w planie."

pobierz Projekt Rozporządzenia
(PDF)

Największe szanse ma Żarnowiec, gdzie przeprowadzono jeszcze 20 lat temu badania geologiczne. Ale wszystkie trzy miejscowości, które wygrały, będą miały problemy z Naturą 2000, czyli obszarami, gdzie zgodnie z unijnym prawem inwestować można wyłącznie wtedy, gdy nie ma innej możliwości. Trzeba też zrekompensować szkody wyrządzone przyrodzie, np. sadząc drzewa gdzie indziej. To może bardzo wydłużyć procedurę budowy elektrowni, tymczasem rząd i PGE chciałyby ją skończyć w 2020 r.

       Sam Żarnowiec leży poza obszarem Natura 2000, ale trzeba będzie sprowadzić wodę morską do jej chłodzenia. To będzie wymagało albo systemu rurociągów, albo kanału. Tymczasem - jak mówił Ciepliński - całe polskie pobrzeże bałtyckie to jeden obszar Natura 2000. Zmniejsza to także szanse Kopania. Z kolei Klempicz leży w sercu Puszczy Noteckiej.

       Wszystko to sprawia, że rosną szanse miejscowości, w których są już elektrownie węglowe - w ich bezpośredniej bliskości nie ma oczywiście obszarów Natura 2000, a są wolne działki. To Połaniec (9. miejsce w rankingu) i Kozienice (14. miejsce). Wymagałoby to jednak porozumienia z właścicielami tych elektrowni - francuskim GdF Suez w Połańcu i państwową Eneą w Kozienicach. Odpada lokalizacja elektrowni w należącej do PGE siłowni w Bełchatowie. Opłacałoby się to dopiero po wyczerpaniu pokładów węgla brunatnego, czyli po 2040 r. Ostateczną decyzję PGE podejmie po rozmowach z zagranicznymi partnerami, których dobierze to tego projektu. Mają być znani w przyszłym roku.         

                                                                                               źródło: wyborcza.biz

  * * *

Polityka proekologiczna na terenie Ziemi Międzyrzeckiej
      - jest czy jej nie ma?

Trudno doszukać się w tej kwestii konsekwencji.  Od dawna przedstawiane są na wojewódzkim szczeblu  koncepcje i plany rozwoju dla Lubuskiego i ukierunkowanie działań na wykorzystanie walorów przyrodniczych i środowiskowych w województwie. Powyższa koncepcja wsparta potencjałem ludzkim miałaby się przełożyć na sukces w dziedzinie rozwoju turystyki i agroturystyki.

      10.03.2010 r., o godz. 10.30 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja pn. „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych”.

    
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dowiadujemy się, że Województwo Lubuskie jest jednym z najpiękniejszych regionów Zachodniej Polski. Śmiało można powiedzieć, że urzędnicy w województwie dokonali odkrycia na miarę XXI wieku!. 
Dalej czytamy - w dziale:
COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW NATURY... Województwo lubuskie dysponuje bogatą ofertą atrakcji turystycznych, przede wszystkim dzięki swoim walorom naturalnym. Jest jednym z pięciu regionów o najniższym zanieczyszczeniu środowiska, a także ważnym ośrodkiem ornitologicznym z najlepszym w Polsce rezerwatem ornitologicznym w Słońsku, gdzie zamieszkuje ponad 200 różnych gatunków ptaków. Na jego obszarze znajduje się ponad 500 zbiorników wodnych, a roślinność i rzeźba terenu zaskakują swoją różnorodnością...... i dalej:  .....
Perełką Lubuskiego jest Międzyrzecki Rejon Umocniony - jeden z największych i najciekawszych systemów fortyfikacyjnych w Europie udostępniony do zwiedzania. Dziesiątki kilometrów podziemnych korytarzy, przemyślnie ukryte wśród lasów i łąk żelbetonowe bunkry, rozbudowany układ zapór, ruchomych mostów, kanałów od lat zadziwiają swym rozmachem i poziomem rozwiązań inżynierskich.
W korytarzach MRU czeka na turystów jeszcze jedna atrakcja - największy w Europie rezerwat nietoperzy. Jak szacują specjaliści, co roku zimuje w nim ok. 30 tys. tych latających ssaków.

   Na podstawie powyższych informacji można domniemywać, że generalnie władze województwa i zapewne szczebla powiatowego i gminnego zdają sobie sprawę z tego czym dysponują. Jeśli coś nazywa się "Perłą", to znaczy, że jest, to dla nas szczególnie cenne i należy, to chronić za wszelką cenę. Do takiego wniosku doszedł by każdy w miarę normalnie myślący obywatel RP.
     Jak się okazuje, na pewnych szczeblach standardem widać jest, to że mówi się jedno, a robi się zupełnie co innego i nie ważne, że często budzi to sprzeciw lokalnej społeczności. Do takich wniosków można dojść obserwując czynione od kilku lat działania w Gminie Międzyrzecz.   Mówi się o atrakcyjności regionu i jego walorach turystycznych, a inwestuje się w przemysł, zapominając nawet o konsekwentnej promocji regionu - przecież to jest ewidentna sprzeczność.
Budowę tzw. "Parku Przemysłowego" lansowano jeszcze niedawno jako ogromny sukces gminy i szansa dla mieszkańców!   Międzyrzecz

  Jak to dzisiaj wygląda, każdy sam może zobaczyć. Czy działające tam firmy coś zmieniły w świadomości mieszkańców. Ile przy tym powstało kontrowersji i delikatnie mówiąc - niedomówień trudno zliczyć i zapewne nikt tego nie wyjaśni do końca. Czy mieści się to w ramach poprzednio deklarowanej pro ekologicznej i turystycznej strategii? A gdzie są nowe hotele i miejsca do parkowania samochodów oraz autobusów wycieczkowych? 
Czy to jest przykład konsekwencji w  lokalnej polityce? 

  J. Głębokie - to kolejny przykład starań, a w zasadzie braku troski o utrzymanie walorów przyrodniczych i turystycznej atrakcyjności. Od lat można dostrzec postępującą degradację kolejnych ośrodków. Problem zapewne się zakończy kiedy w jeziorze jeszcze więcej ubędzie wody, a żeby się do niej dotrzeć trzeba będzie pokonać 50 metrowy pas mułu.

"Perełka" gminy, czyli Kęszyca Leśna - tak ją nazywał ostatni burmistrz Międzyrzecza. Można było to usłyszeć, choćby Międzyrzecz podczas kampanii wyborczej i Dożynek gminnych, które się odbyły w tej wsi, która notabene nie posiada ani jednego rolnika. Ta nowa wieś w gminie mimo, w sumie krótkiej swej historii może się pochwalić tym, że w stosunku do tej miejscowości miejscowy samorząd wymyślał, w minionych latach najwięcej niestworzonych i niedorzecznych pomysłów. Licząc od 1993 roku, nieodpowiedzialnych pomysłów i decyzji można doliczyć się kilkadziesiąt. Opisanie tej problematyki wymaga osobnego artykułu.
     Uczciwie trzeba przyznać, że były również zupełnie rozsądne i logiczne działania. Do takich zaliczyć można gazyfikację i przebudowę kotłowni oraz budowę oczyszczalni. Szkoda, że przez bez mała 15 lat nie doprowadzono gazu ziemnego do mieszkań, no ale to już byłoby czepianie się - widocznie na to już nie było stać urzędników gminnych.  Byłoby to ukoronowaniem działań proekologicznych sprzyjających ochronie przyrody i nie chodzi tu tylko o Kęszycę Leśną, ale także pozostałe wioski położone w Obszarze NATURA 2000.
    
     Istnienie w gminie Rezerwatu Nietoperek i Uroczyska MRU, a od niedawna Obszaru chronionego NATURA 2000 zdawałoby się powinno sprzyjać działaniom zmierzającym do ochrony środowiska i walorów przyrodniczych regionu w tym obszarze.  W Europie Zachodniej już dawno nadano odpowiednią rangę temu problemowi i kładzie się tam bardzo duży nacisk w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i unijnych dyrektyw. Jak jest u nas?
     U nas za sukces uważa się fakt utworzenia obszaru chronionego NATURA 2000 i to tyle. To tak jak z tą gazyfikacją Kęszycy Międzyrzecz Leśnej - gaz do miejscowości doprowadzono, założone nawet są końcowe skrzynki na poszczególnych budynkach - i to jest już sukces! Nie ważne że mieszkańcy z tego gazu w zasadzie nie korzystają - mogłoby się im w głowach przecież od tej ekologii poprzewracać. A żeby nie było przez ten gaz za dużo w okolicy świeżego  powietrza gmina zafundowała mieszkańcom zakład chemiczny, który od kilku lat skutecznie uatrakcyjnia zycie mieszkańców i letników, którzy próbują w tej miejscowości w sezonie letnim wypoczywać.
Międzyrzecz     Okazuje się, że w tym parciu do dogadzania podmiotom gospodarczym na przeszkodzie nie stanął fakt istnienia na tym terenie Rezerwatu. Obecnie pozwala się na rozbudowę zakładu pomimo faktu, że zakład chemiczny położony jest prawie w środku Obszaru NATURA 2000 !  Rodzi się tu kolejne pytanie, tzn. chodzi o konsekwencje i przestrzeganie obowiązujących i wchodzących nowych przepisów i dyrektyw.  Przecież Unia w stosunku do wspomnianych obszarów chronionych wydatkuje ogromne pieniądze na ich funkcjonowanie!

Lokalna społeczność, a kwestia świadomości.
   
Naiwność ludzka nie zna granic - jest, to ogólnie znana prawda. W przypadku mieszkańców Kęszycy Leśnej ma zastosowanie w 100%, bo ni właśnie byli mamieni sielską przyszłością i korzyściami płynącymi z faktu wybudowania fabryki w ich miejscowości.
Drugą powszechnie znaną prawdą jest to, że nikt nie buduje zakładu po to, żeby dogadzać lokalnej społeczności, bo głównym kryterium jest tu rachunek ekonomiczny i produkcja jak najmniejszym kosztem.
Trzecia prawda - to to że Polak jest zawsze mądry po szkodzie. Mieszkańcy Kęszycy Leśnej, ale także i Nietoperka oraz Międzyrzecz popegeerowskiej Kęszycy przekonują się jak zostali oszukani. Uciążliwość funkcjonującej fabryki odczuwają wszyscy, widząc jak jest degradowana jedyna dojazdowa droga. Jak pękają w Nietoperku ściany w domach mieszkalnych, położonych przy drodze, na wskutek jeżdżących tą drogą ciężkich ciągników siodłowych. Hałas i drgania codziennie zarówno w dzień jak i w nocy przypominają o fakcie istnienia fabryki.  Mieszkańcy Kęszycy Leśnej, latem zmuszeni są wieczorami zamykać okna, bo to jedyny sposób żeby odciąć się od wyziewów unoszących się w powietrzu.
 Mieszkańcy zadają sobie pytanie - jak to jest możliwe w miejscowościach, które położone są w obszarze chronionym?  Skoro my odczuwamy te wszystkie uciążliwości, to przecież zwierzęta jeszcze bardziej są narażone, ze względu swoje wyostrzone zmysły.  Szanse mamy tylko nierówne, bo zwierzaki się po prostu powoli wynoszą z tych terenów, a my musimy tu dalej mieszkać.
   
 Cóż, widać świadomość musi rodzić się w bólu i cierpieniu. Można powiedzieć, - macie coście chcieli ... , ale nie może to dotyczyć zwierząt mieszkających na tych terenach.

  Międzyrzecz Zapewne długi czas jeszcze upłynie, nim odpowiedzialny urzędnik zrozumie lokalny problem i doprowadzi do uporządkowania zagadnień w tym obszarze. Skoro tak poważne krajowe inwestycje jak budowa elektrowni jądrowej, uzależnione są od faktu istnienia obszarów chronionych, to dla czego nie przekłada się , to na lokalne rozpatrywanie takich problemów?
   Obowiązujące przepisy regulujące wpływ inwestycji infrastrukturalnych na środowisko nie wydają się głównym podłożem sytuacji konfliktowych, a raczej ich interpretacja. Co spór, to inna wykładnia prawa, co urząd, to alternatywne spojrzenie na te same paragrafy. A między nimi inwestorzy, wykonawcy, projektanci, ekolodzy i społeczności lokalne, często splecione w zagmatwany węzeł sprzecznych interesów.

 W zakresie niedostosowania prawa polskiego do unijnego najbardziej rażącym naruszeniem jest brak prawa organizacji Międzyrzecz ekologicznych do bycia stroną w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Organizacje ekologiczne powinny mieć status strony na każdym etapie przygotowań do inwestycji, a obecnie są stroną jedynie w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.

 A mówi się, że nasz kraj, to państwo prawa, a interes społeczny jest poddany szczególnej ochronie - niestety jest, to kolejny przykład tego, że u nas mówi i piesze się jedno, a robi się zupełnie inaczej, niekoniecznie w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami.
 

Posiadasz ciekawe informacje dotyczące poruszonego
 tematu - pisz - E-mail:
info@miedzyrzecz.biz
Zobacz także:
Natura 2000 - Nr 27 grudzień 2009 (PDF 2839,53 KB) ............
Zarządzanie obszarami Natura 2000 (PDF 612,87 KB) ..............
Rejestr Rezerwatów Przyrody (www)......................................
Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa - mapa (PDF 10,7MB) ....

Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz
 

do góry 

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »

do góry

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku

REKLAMA

 

OGŁOSZENIA EXPRESS

Ogłoszenia widoczne na głównej stronie

Tu możesz zamieścić swoje ogłoszenie... INFO »

Tagi:    Międzyrzecz   Historia    Opis miejscowości    Kalendarium    Ogłoszenia     Forum    Księgarnia BESTSELLER    Foto-Galeria    Redakcja Portalu    Archiwum - News

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody portalu Ziemia Międzyrzecka. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody Portalu Ziemia Międzyrzecka. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Jesteśmy na Facebooku

Copyright © 1999 - 2014 by  A.R.U. Informix
Dla przeglądarki: 1680 x 1050  IE, Chrome, Firefox