146 -

      NEWS:  21.09.2010

S-3
Rozpoczęto prace w rejonie Międzyrzecza

 

Międzyrzecz

NEWS:  Zielonogórski Oddział GDDKiA podpisał umowę na nadzór nad budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp – Międzyrzecz (roboty budowlane na tym odcinku realizowane będą w ramach dwóch kontraktów). Wartość usługi to ponad 15 mln zł.

     Dni Międzyrzecza ........ więcej »          Plener Malarski ........ więcej »
    
 Turniej Rycerski   ........ więcej »          Festyn w KG ............. więcej »
     NATURA 2000 ............. więcej »          Festyn parafialny ..... więcej »

           S-3 - cz. 2 (24.10.2010) ................... więcej »
              Wniosek o interwencję .................... więcej »           

Wykonawcy.
  Podpisana została umowa z trzema firmami na budowę drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim. Przedmiotem umów jest budowa drogi ekspresowej na odcinku od zrealizowanej już obwodnicy Międzyrzecza .
   Umowy podpisano z trzema wykonawcami. Pierwszy odcinek drogi ma liczyć 17,1 km i będzie prowadził
od obwodnicy Międzyrzecza do obwodnicy Świebodzina. Na tej trasie planuje się budowę węzła Jordanowo oraz Miejsca Obsługi Podróżnych Sosnówka. Drugi odcinek będzie krótszy, bo zajmie 7,4 km i będzie obwodnicą Świebodzina.
18,5 km będzie liczył trzeci odcinek, od węzła Świebodzin do węzła Sulechów. Pierwsze prace ruszą jeszcze w bieżącym roku.
Ich zakończenie zaplanowano w połowie 2013 roku.

   Najdłuższa część drogi S3 znajduje się na Ziemi Lubuskiej, jej długość wynosi 184 km. Odcinek Międzyrzecz-Sulechów będzie pierwszym ze 144 km, dwujezdniowym fragmentem S3, budowanym przez zielonogórski oddział GDDKiA na terenie województwa lubuskiego.

   Wykonawcą usługi wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm: PROMOST Sp. z o.o. i Ingenieurbüro Dipl.-Ing.H.Vössing GmbH.  Oferta konsorcjum, wśród 8 złożonych w postępowaniu, okazała się najtańsza.
   Termin wykonania usługi zawarty w umowie wynosi 51 miesięcy od dnia rozpoczęcia. Do zadań wykonawcy będzie należało m.in. sprawdzenie dokumentacji projektowej i wsparcie zamawiającego (GDDKiA) w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane; nadzór i rozliczenie kontraktów; nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych w okresie podstawowym na każdym z kontraktów z uwzględnieniem trzech okresów zimowych między 15 grudnia a 15 marca
.


Trasa S3 od Gorzowa do Szczecina ma być gotowa do końca 2010 r.
   Budowa drogi ekspresowej S3 to inwestycja kluczowa dla województwa lubuskiego. Zaprojektowana w korytarzu planowanej autostrady A3 ominie wiele miast i wsi, przez które odbywa się ruch tranzytowy. Co więcej, stanowi fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym, od Międzyrzecza do istniejącego odcinka drogi ekspresowej S3 w okolicy Sulechowa, tj. niemal 43 km.
  Po stronie północnej droga będzie włączona do Węzła "Międzyrzecz Południe", a po stronie południowej do Węzła "Sulechów".
Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w sierpniu tego roku. Zakończenie robót planowane jest na maj 2013 r.

   Nietoperze.
   Na odcinku Szczecin - Gorzów Wielkopolski drogi S3 powstały 3 przejścia dla nietoperzy, zlokalizowane na południe od węzła „Klucz” w rejonie obszaru Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”.  Ile takich przejść powstanie na odcinku drogi:  Międzyrzecz - Sulechów jeszcze nie wiadomo. W 2010 roku z inicjatywy Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska prowadzone były badania tych ssaków w rejonie prowadzonych prac na trasie S3 i A2.  W trakcie badań rozpatrzono ewentualne problemy jakie mogą wyniknąć w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności wpływ inwestycji i późniejsze oddziaływanie szlaków drogowych na jedną z największych populacji nietoperzy w Europie, znajdującą się w siedliskach Rezerwatu Nietoperek, w chronionym Obszarze NATURA 2000 "Nietoperek". W ramach programu miały zostać ustalone i zbadane trasy migracji nietoperzy na trasach swojej migracji z miejsc zimowania do żerowisk i miejsc odbywania godów (... więcej » )
                                                                                                   

                      Wniosek o interwencję ........ więcej »                                                                              Tekst i foto: Artur Anuszewski
                S-3 - cz. 2 (24.10.2010)
...... więcej »

Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz
Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz
Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz
Międzyrzecz Międzyrzecz Międzyrzecz    Foto: Artur Anuszewski
Podsłuchiwanie nietoperzy ...... więcej »
Wniosek o wypłacenie odszkodowania »        Cesja mieszkania »         Testament »         Kondolencje »         Program stażu »
do góry