Ciekawe miejsca

str.1 str.2 str.3 str.4 str.5 str.6 str.7
 Niewiele jest w Polsce miejsc o tak ciekawej historii i mnogości pamiątek historycznych. Ziemia Międzyrzecka położona jest w jednym z najbardziej zalesionych zakątków kraju.

  Walory przyrodnicze.
    Lasy porastają zwłaszcza okolice wsi: Bukowiec, Wyszanowo, Szumiąca, Głębokie i Pieski. Są to w przewadze monokulturowe lasy sosnowe. Lasy mieszane występują w dolinie Obry i w pobliżu jezior, porastając zbocza rynien jeziornych oraz liczne bezodpływowe zagłębienia. Drzewostan ten tworzą dęby, olchy, buki, czarne topole, lipy, brzozy, graby i jesiony.  Rozległe kompleksy leśne dają schronienie dzikom, sarnom, jeleniom, lisom i zającom, a także licznym gatunkom leśnego ptactwa.
    
 Okolice Międzyrzecza obfitują w jeziora. Największe ich skupiska są niedaleko wsi Bobowicko, Nietoperek i Kursko. Szuwary nadjeziorne zamieszkują kolonie dzikiego ptactwa. Spotyka się tu wiele odmian kaczek z krzyżówką i cyranką na czele, łyski, kurki wodne i perkozy. Wśród trzcin można spotkać czaplę siwą. Największym w okolicy jest Jezioro Głębokie (112 ha) leżące przy międzynarodowej trasie E-65, 4 kilometry od Międzyrzecza. Stwarza ono świetne warunki pobytu nad wodą i stanowi szczególną atrakcję dla płetwonurków. Innym atutem tego miejsca jest dobre zaplecze turystyczne bazujące na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie"        Niezwykle malownicze jest Jezioro Kursko (77 ha), które wraz z jeziorami: Długim i Chycińskim tworzą malowniczy szlak wodny oraz Jezioro Bobowickie położone wraz z dwoma mniejszymi - Rozdrożnym i Tylnym - w pięknym kompleksie leśnym, obfitującym w owoce runa leśnego i faunę. Jeziorami, które ze względu na swe niezaprzeczalne walory należy koniecznie poznać, są: Jezioro Bukowieckie, Paklicko Małe, Żółwin oraz Jezioro Wyszanowskie. Ciąg jezior obrzańskich na wschód od Międzyrzecza, to prawdziwy raj dla wędkarzy. Ciekawym szlakiem wodnym, ciągnącym się od jezior zbąszyńskich do Zalewu Bledzewskiego jest również rzeka Obra.