www.miedzyrzecz.biz/arch

 Zamek z kompleksem parkowym

   W 1966 roku zespół zamkowy po pracach remontowych uznany został za Pomnik Kultury Tysiąclecia Państwa Polskiego.

www.miedzyrzecz.biz/archZAMEK = zbudowany został w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, na zrębach dawnego, drewniano-ziemnego, warownego grodu. Była to siedziba kasztelanów i starostów międzyrzeckich;www.miedzyrzecz.biz/arch stacjonowały tu załogi wojskowe powołane do obrony polskiej granicy zachodniej. W poł. XVI w. został przebudowany i przystosowany do nowej  techniki obronnej związanej z użyciem dział (basteje artyleryjskie),  w czasie wojen szwedzkich zniszczony i nigdy nie odbudowany. Zachowane mury zamkowe zabezpieczono w formie trwałej ruiny w latach 1954 - 1960.
  Mury obwodowe mają kształt nieregularnej podkowy zamkniętej od stronywww.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/archwschodniej dwiema bastejami artyleryjskimi z otworami strzelniczymi do rusznic w dolnej części i brukowaną platformą strzelecką w górnej części. Między bastejami znajduje się brama. Od strony dziedzińca do bastei przylegają pozostałości dawnych zabudowań zamkowych - do bastei płd. piwnica renesansowego budynku mieszkalnego, do bastei płn. budynek warowni przykryty czterospadowym dachem. Wewnątrz bastei płd. znajduje się rezerwat archeologiczny z fragmentami konstrukcji wału ogrodu z czasów Bolesława Chrobrego. Powierzchnia zamku wynosi 1200 m².

www.miedzyrzecz.biz/archBUDYNEK STAROSTWA - pocz. XVIII w. Siedziba starostów międzyrzeckich po zniszczeniu zamku w wojnach szwedzkich. Pierwotnie był to budynek wolnostojący, posadowiony na lekkimwww.miedzyrzecz.biz/arch wzniesieniu, kryty wysokim ceramicznym dachem, po przebudowie w pocz. XIX w. otrzymał klasycystyczne formy charakterystyczne dla prostych budynków dworskich. W latach 1956 - 1964 został odnowiony i przystosowany do celów muzealnych – mieści się tu wystawa stała Muzeum z zakresu sztuki, archeologii i historii.

www.miedzyrzecz.biz/archOFICYNA DWORSKA - I poł. XVIII w. Początkowo był to niewielki budynek o konstrukcji szachulcowej, przykryty ceramicznymwww.miedzyrzecz.biz/arch dachem, ustawiony prostopadle do budynku starostwa, w II poł. XVIII w. i na pocz. XIX w. rozbudowany, a w poł. XIX w. połączony budynkiem łącznikowym ze starostwem. W latach 1960 - 1964 został odnowiony i przystosowany do celów muzealnych – mieści się tu wystawa stała Muzeum z zakresu kultury ludowej.