N.285-11 -

 

Jesteśmy na Facebooku

NEWS:  13.10.2010  Tekst: Andrzej Chmielewski

Dawny Międzyrzecz na kartach pocztowych

Meseritz auf alten Ansichtskarten - 

- klik » 

Międzyrzecz

Międzyrzecz

Foto: A. Chmielewski

Reprodukcje kart pocztowych pochodzą z prywatnych zbiorów:  D. Brożka 

NEWS: Na przełomie XIX i XX wieku karty pocztowe odegrały dziejową rolę w komunikacji międzyludzkiej. Później wyparły je inne formy komunikacji. Obecnie papierowe karty - poprzez rozwój cywilizacji i towarzyszący jej postęp technologiczny - zastąpiono nośnikami elektronicznymi.
 
  HISTORIA ................................................ - więcej» 
Zobacz - Archiwum News ........................... - więcej» 
Repertuar Kina.......................................... - więcej»  
Historyczne foto Międzyrzecza - Foto-Galeria - więcej»  

   Międzyrzecz Pierwsze ilustracje na kartach pocztowych pojawiły się w 1870 roku w zachodniej Europie, a dwa lata później ukazała się widokówka z ilustracją przedstawiającą obraz miasta. Do około 1904 roku korespondencja była pisana na tej samej stronie co obraz, druga strona przeznaczona była na adres.

   Po 1904 roku wraz z rozwojem fotografii pojawiły się widokówki fotograficzne, które z czasem zastąpiły drukowane pocztówki malowane ręcznie. Były tereny, że niemal każda, nawet najmniejsza, miejscowość została uwieczniona na widokówkach.  

www.miedzyrzecz.biz/arch   
  Szczególnie w Niemczech licznie ukazywały się karty z motywami miast i wsi. Od końca XIX wieku do schyłku lat 30. minionego wieku wydawaniem pocztówek zajmowało się co najmniej kilkunastu mieszkańców Międzyrzecza.
Specjalizowali się w tym księgarze. Np. Carl Haug, który prowadził księgarnię w kamienicy na rogu obecnych ulic 30 Stycznia i Świerczewskiego (fot.1.).
 

www.miedzyrzecz.biz/arch     Dawniej to były ulice Hohestasse i Kirchstrasse (Wysoka i Kościelna). Autorami zdjęć byli miejscowi fotograficy. Np. Friedrick Meyer, który prowadził zakład w nieistniejącej już kamienicy na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i Świerczewskiego (fot.2.).

     Znanym fotografem był Richard Fischer, który wydawał też pocztówki. Przez kilkadziesiąt lat zajmował się fotografią studyjną. Do dziś w antykwariatach można kupić wykonane przez niego zdjęcia międzyrzeczan, ale także mieszkańców Wolsztyna i Międzychodu, gdzie miał filie swojego zakładu.
 
www.miedzyrzecz.biz/arch    Niekiedy fotograficy sprzedawali te same klisze różnym osobom. Dowodem są dwie różne widokówki znajdujące się w zbiorach Dariusz Brożka i przedstawiające bramę wjazdową do obrzyckiego szpitala (fot.3.).

   Są identyczne, na jednej jako wydawca widnieje Alexander Deuss, na drugiej zaś Ernst Kecker, właściciel składu papierniczego na rogu obecnych ul. Szkolnej i 30 Stycznia, gdzie obecnie znajdują się sklepy sportowy i wędkarski. Skąd znamy jego lokalizację? Z wydanej przez niego widokówki, którą prezentowaliśmy w pierwszej części naszej serii przedstawiającej Międzyrzecz na dawnych pocztówkach.  Widokówki wydawał od początku XX w. do drugiej wojny światowej.

www.miedzyrzecz.biz/arch    www.miedzyrzecz.biz/arch W drugiej połowie lat 30. na rynku pojawiło się wiele kart pocztowych przedstawiających jednostki wojskowe w Międzyrzeczu (Meseritz) (fot.4.) i Kęszycy Leśnej (Regenwurmlager), a na początku lat 40. także obozy w Pieskach (Pieske) i Wysokiej (Hochwalde).
    Ukazywały budynki, ale także żołnierzy i wiwatujących na ich cześć cywili (fot.5.).


www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch   Wydawcami były jednak osoby spoza Międzyrzecza – np. z Gubina, Kostrzyna czy Neuendorf koło Berlina, które wydawały także widokówki innych koszar z obecnego woj. lubuskiego. Np. ze Skwierzyny (fot.6.), Krosna nad Odrą czy Ciborza (fot.7.). Wydawaniem widokówek trudnili się również właściciele sklepów papierniczych („Papierhandlung”) Ernst Kecker i Georg Gigner.
   Ich dorobek w tym zakresie jest jednak znacznie skromniejszy od A. Deussa i C. Hauga. Pocztówki wydawali w celach reklamowych hotelarze, sklepikarze i restauratorzy.

    www.miedzyrzecz.biz/arch W Międzyrzeczu przykładem był Walter Hoffman – właściciel Hotelu Spielhagen, czyli obecnego domu handlowego na rogu ul. Świerczewskiego i Chłodnej (fot.8.).

      www.miedzyrzecz.biz/arch Co najmniej jedną widokówkę wydał H. Niedbal z Bahnhofs – Hotel (Hotelu Dworcowego) (fot.9.), który mieścił się w budynku przy obecnym placu Powstańców Wielkopolskich. Teraz znajduje się w nim siedziba Powiatowego Urzędu Pracy i oddział „Gazety Lubuskiej”. Karta pocztowa nie przedstawia jednak hotelu, lecz siedzącą na beczce dziewczynkę z kuflem piwa w dłoni.

    Jednak wzory takich kart to rzadkość. Trudno dziś stwierdzić z całą pewnością ile wydano wzorów kart pocztowych, szacunkowo można przyjąć, że dla samego powiatu Meseritz (Międzyrzecz) do 1945 roku, ukazało się kilkanaście tysięcy różnych pocztówek. Wiele z nich ma unikalny charakter lub jest znane z pojedynczych egzemplarzy. Widoki te są dziś bezcennymi obrazami nieistniejącego już świata, ważnymi dla historyków i regionalistów. Szczególnie Ci ostatni zafascynowani wizerunkiem dawnych miejscowości, często z wielką pasją, kolekcjonują dawne karty pocztowe.

   Coraz większe zainteresowanie, nie tylko wśród kolekcjonerów – filokartystów, dawnymi pocztówkami stworzyło potrzebę zebrania tych „starych obrazów” w pewną całość. Tak powstały albumy „Międzyrzecza na dawnych pocztówkach” i „Międzyrzecz na starych pocztówkach” prezentujące unikalne zbiory regionalisty Dariusza Brożka. Jednego z czołowych filokartystów w województwie lubuskim.
   Duże zainteresowanie jakie wzbudziła pierwsza część albumu wydanego pod koniec 2010 roku, skłoniła mnie jako wydawcę do kontynuacji tego wydawnictwa. Drugi album nawiązuje do części pierwszej będąc w wielu miejscach uzupełnieniem pocztówek zaprezentowanych wcześniej.
   W obu książkach znajdziemy po 57 unikalnych widokówek przedstawiających przedwojenne miasto z informacją o wydawcach i datach obiegu.

www.miedzyrzecz.biz/arch   Zachęcam wszystkich do wycieczki po starodawnym Międzyrzeczu. Spacer rozpoczyna się na międzyrzeckim rynku i poprzez kolejne ulice i budynki kończy w Obrzycach. W książce znajdziemy też budowle, których już nie ma między innymi budynki Starostwa, Gimnazjum (fot.10.) czy Banków.

  Zdecydowana większość prezentowanych kart pocztowych jest publikowana pierwszy raz.
   Książki są dostępne w międzyrzeckich księgarniach cena 25 PLN. Andrzej Chmielewski

Kontakt:
Wydawnictwo Literat Andrzej Chmielewski
ADRES: wydawnictwo.literat@wp.pl
 www.wydawnictwo-literat.cba.pl
                                                                                                 Andrzej Chmielewski
                                                                                             

 
do góry
 

do góry