NEWS: 2015/144/      

Jesteśmy na Facebooku

Google +

NEWS: 31.08.2015  Tekst: Kazimierz Czułup

1250          1945        2015

WYSZANOWO
765
-lecie

70-lecie Osadnictwa Polskiego

FOTO - NEWS - Międzyrzecz

Foto:  A. Anuszewski

 

NEWS: 31.08.2015r.

  22 sierpnia 2015 roku społeczność małej wsi Wyszanowo obchodziła 765-lecie istnienia swojej miejscowości, a także 70-lecie Osadnictwa Polskiego na tzw. ziemiach odzyskanych.

FOTO - Relacja
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch
www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch

Foto: Artur   Anuszewski
        Małgorzata Czułup

WYSZANOWO   -  

 

 

Opis okolicznych miejscowości   -  

Zabytkowe parki
w okolicach
  Międzyrzecza   -  
"O Polakach i Niemcach"  -  
Stosunki Polsko Ukraińskie  -  
Zjazd Rodzin i Przyjaciół
[2013 rok]   -  
 

   Wyszanowo: (Wisznow, Wischen Vw., Kgl. Dmn), wieś położona na terenie gminy Międzyrzecz. Miejscowość o kształcie wydłużonej owalnicy, położona na zachód od drogi z Międzyrzecza do Zbąszynka, 9 km na południowy wschód od Międzyrzecza. Miejscowość o średniowiecznej metryce, wzmiankowana w 1250 roku. Do 1793 roku wieś położona była przy granicy Królestwa Polskiego.
 Położenie Wyszanowa na pograniczu polsko-niemieckim powodowało, że miejscowość stosunkowo często na przestrzeni dziejów zmieniała swoje administracyjne podporządkowanie. We wczesnym średniowieczu znajdowała się w granicach kasztelanii międzyrzeckiej. Przez pewien czas tereny te wchodziły w skład Brandenburgii. Do Królestwa Polskiego Wyszanowo powróciło w połowie XIV wieku. Przynależność państwowa wsi kolejny raz zmieniła się po II rozbiorze Polski w 1793 roku przechodząc w podporządkowanie państwa pruskiego. Wyszanowo na krótko powróciło w polskie ręce w latach 1807 do 1815 kiedy tereny te należały do Księstwa Warszawskiego. W podporządkowanie Prusaków wieś trafiła ponownie w 1818 roku i stan taki trwał aż do 1945 roku, kiedy tereny te zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną.
 II wojna światowa obok wielomilionowych ofiar w ludziach i ogromnych zniszczeń wywołała w Europie niespotykany w dziejach tych terenów eksodus ludności.
 Poniemieckie ziemie przekazane Polsce podczas konferencji w Poczdamie stanowiły trzecią część terytorium państwa polskiego w nowych granicach.
 W obliczu zbliżającego się frontu większość miejscowej ludności opuściła swoje domostwa i udała się na zachód. Było to następstwo przymusowej ewakuacji zarządzonej przez niemieckie władze oraz panicznej ucieczki przed Armią Czerwoną.

 Na Ziemi Lubuskiej w swoich domostwach pozostało około 30 procent Niemców, na ogół kobiety, dzieci i starcy. Wyludnienie miast i wsi Ziemi Lubuskiej było znacznie wyższe niż miejscowości w Prusach Wschodnich, na Śląsku czy też Pomorzu Zachodnim. Liczba pozostałych w swoich domach Niemców nie była jednakowa w poszczególnych powiatach. Największe wyludnienie nastąpiło w powiecie krośnieńskim, w którym pozostało zaledwie 8 procent ludności. W powiecie głogowskim pozostało około 9 procent Niemców, żarskim – 10 procent, słubickim – 17 procent, szprotawskim i żagańskim – 15-20 procent. W części powiatu gubińskiego na wschód od Nysy Łużyckiej w swoich domach pozostało 12 procent ludności niemieckiej.

 Skutki powojennych zmian nie ominęły Wyszanowa. Wieś stopniowo zasiedlana była przesiedleńcami z kresów wschodnich i osadnikami z Wielkopolski i Łódzkiego.
 Jedni uciekali ze wschodu przed Armią Radziecką, a inni szukali na ziemiach odzyskanych życiowego szczęścia.
 Wraz z nastaniem nowej, polskiej administracji rozpoczął się powojenny, wielopokoleniowy i żmudny proces integracji mieszkańców z różnych stron świata, posiadających różne uwarunkowania kulturowe, a także polityczne. 70 lat budowania lokalnej tożsamości  przyniosły owoce w postaci wspaniałej społeczności, którą tworzą mieszkańcy Wyszanowa.

 Dzieje tej ciekawej wioski opisał w popularnonaukowej książce dr Marceli Tureczek, notabene mieszkaniec Wyszanowa. W książce, pt. "Wyszanowo na kartach historii oraz we wspomnieniach mieszkańców" pan Marceli przybliżył w przystępny sposób historię wsi, a także losy jej mieszkańców. Książka wzbogacona została wieloma zdjęciami i kopiami dokumentów z rodzinnych archiwów mieszkańców.

www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch www.miedzyrzecz.biz/arch

 Podczas uroczystości rocznicowych dokonano oficjalnej prezentacji książki, a także podziękowano wszystkim tym, którzy wraz z Panem Marcelim współtworzyli tę publikację. Mieszkańcom dziękował osobiście autor wraz z burmistrzem Międzyrzecza panem Remigiuszem Lorenzem i sołtysem wsi panem Jarosławem Tomaszewskim.
 
 Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym kościele, pw. św. Józefa, którą celebrował ks. proboszcz Mieczysław Sołtys. Podczas mszy ksiądz proboszcz w kazaniu nawiązał, między innymi do listu - orędzia  sprzed  70. lat kardynała Augusta Hląda, w którym zwracał się do  osadników  i przesiedleńców osiedlających się wówczas na ziemiach odzyskanych.
Zarówno Mszę Świętą jak i oficjalne uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta z Grochowa.

 W programie artystycznym dzieci z Wyszanowa zaprezentowały ciekawe widowisko o miejscowym kowalu. Odbyły się pokazy taneczne zespołu "TRANS".
Gości bawił z powodzeniem zespół "Nietoperzanie" z Nietoperka.
 W bloku sportowym rozegrano mecz piłki siatkowej Wyszanowo - Bukowiec i pokaz zapaśniczy w wykonaniu zawodników "ORLĘTA TRZCIEL".
 W dalszej części odbyły się występy artystyczne przygotowane przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna, a gości bawił zespół "WERWA". Wieczór zakończył pokaz ognia w wykonaniu grupy "BOMBASTIC".
 Oświetlenie i nagłośnienie oraz scenę zabezpieczył Międzyrzecki Ośrodek Kultury.

 Nasza redakcja na zaproszenie sołtysa pana Jarosława Tomaszewskiego uczestniczyła w imprezie. Część oficjalną uroczystości oraz rozmowy z sołtysami wsi oraz panem Marcelim Tureczkiem i mieszkańcami wsi zostały zarejestrowane. Na pamiątkę tego wydarzenia, z materiału filmowego powstała niemal dwugodzinna relacja filmowa do oglądania, której serdecznie zapraszamy.

 Relacja filmowa z uroczystych obchodów 765-lecia wsi Wyszanowo i 70-lecia Osadnictwa Polskiego na ziemiach odzyskanych.
 Wywiad z sołtysami wsi: panem Jarosławem Tomaszewskim i panem Ireneuszem Jarnutem oraz panem doktorem Marcelim Tureczkiem, a także mieszkańcami wsi.
                               [ Czas trwania filmu: 1:57:56 ]

 

Tekst: Kazimierz Czułup   

 

Masz ciekawy temat? Zauważyłeś problem, którym warto się zająć? Pisz do nas.  Postaramy się temat przedstawić mieszkańcom miasta.

Pisz na adres; informix@interia.pl

Filmy Portalu Ziemia Międzyrzecka -  klik »

do góry