Foto-Galeria ulicy Garncarskiej
 

FOTO-GALERIA

Fotografie ulicy Garncarskiej - 2007r.

Poprzednie

Następne

    Międzyrzecz w u schyłku wieków średnich był  w pełni rozwiniętym, sprawnym organizmem miejskim, należącym do najznaczniejszych ośrodków zachodniej Wielkopolski.  Największy rozkwit gospodarczy Międzyrzecza przypada na wiek XVI. Wiąże się on z pojawieniem się w mieście sukienników. W ciągu najbliższych trzech stuleci produkcja sukna i jego eksport stanowiła  podstawę bytu miasta.
       Obok sukienników pracowali tu przedstawiciele innych rzemiosł. Najliczniej reprezentowani byli, szewcy, kuśnierze oraz piekarze i rzeźnicy. Ciekawostką jest fakt, że do dzisiejszych czasów przetrwała ulica, której nazwa wywodzi się z rzemiosła zwanego garncarstwo.
       O randze Międzyrzecza świadczy także wystawa w Berlinie w 1844 roku, na której obok wielu towarów można było oglądać piękne zielone sukno pod nazwą sukna międzyrzeckiego (Meseritzko), które znajdowało swój zbyt aż w dalekich Chinach.

       Międzyrzecz wówczas był głównym centrum handlu suknem, gdzie przywożono także transporty z różnych ośrodków sukienniczych, na przykład ze Śląska i Saksonii. Inne rzemiosła były niejako w cieniu, ale na wskutek żywego obrotu handlowego miasto się rozwinęło i rosła produkcja artykułów żywnościowych. Samych zakładów gorzelnianych naliczono wówczas w mieście trzydzieści cztery, nie licząc karczm, szynków, a także handlarzy winem. Piwowarów było jedenastu, rzeźników siedemnastu, piekarzy dwunastu, szewców dwudziestu i krawców dziewiętnastu. Był w mieście złotnik, zegarmistrz, aptekarz, dwóch  lekarzy, czterech chirurgów, aż sześciu żydowskich introligatorów i siedemdziesięciu innych rzemieślników. W tej siedemdziesiątce znaleźli się również garncarze. Co do konkretnej ich liczby nie ma wiarygodnych danych. Niemniej musieli również stanowić liczną profesję, bo jak w codziennej działalności obyć się bez naczyń i garnków.
   
       Dzisiejsza ulica Garncarska z rzemiosłem, od którego wywodzi nazwę nic wspólnego nie ma ale nadal jest w mieście jednym z centrów handlowych. Znajduje się tu, na przyległym placu Targowisko miejskie a w domach rozmieszczonych przy ulicy jest wiele sklepów i punktów usługowych. W ostatnich latach ulica wiele zyskała i nadal się buduje nowe budynki.