SPOŁECZNOŚCIOWY   PORTAL   ZIEMI   MIĘDZYRZECKIEJ

 

 HISTORIA   NEWS

Zdjęcia historyczne
Międzyrzecza
 
...
więcej »

Rocznica Powstania Wielkopolskiego 
... 
więcej »

www.miedzyrzecz.biz

Wybuch II Wojny
Światowej

 ...
  więcej »

Rocznica Powstania Listopadowego
... 
więcej »

www.miedzyrzecz.biz

100-lecie Szpitala w Międzyrzeczu
... 
więcej »

www.miedzyrzecz.biz

69 rocznica bitwy powietrznej... 

...  więcej »

Prawda odkryta
po 60 latach
...  więcej »

Uratowany pomnik z Wielkiej Wojny
...  więcej »

   
         

Copyright © 1999 - 2012  by  A.R.U. Informix