Jesteśmy na Facebooku

Info - Miejscowości Ziemi Międzyrzeckiej

Międzyrzecz - Okoliczne miejscowości - opis i historia

Bledzew

 

Bledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, Polska

Podstawowe wiadomości o miejscowości:

Bledzew( Blesewo, Blesen, Stadt ) ,  GW, wieś gminna, położona na krawędzi wysoczyzny w dolinie Obry ( która tu jest bardzo dzika i kręta ), przy drodze ze Skwierzyny do Lubniewic, 10 km na południowy zachód od Skwierzyny.

  Najstarsza wzmianka o Bledzewie pochodzi z 1235 roku i wiąże się z fundacją kościoła.
W następnych stuleciach dzieje miejscowości łączą się z zakonem cystersów.

 

Bledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, PolskaBledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, PolskaW 1318 roku, w okresie, kiedy zachodnia Wielkopolska przejściowo pozostawała pod panowaniem brandenburskim, margrabia Waldemar nadał wieś Bledzew zakonnikom z pobliskiego Zemska. Niespełna sto lat później, w 1412 roku cystersi przenieśli tu swoją siedzibę. Wkrótce potem Bledzew zaczęto nazywać miastem  ( w 1433 roku ).

Bledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, Polska  W 1485 roku król Kazimierz Jagiellończyk na prośbę opata ustanowił tu trzy jarmarki rocznie i cotygodniowe targi. Prawa miejskie zostały rozszerzone w roku 1565 przez króla Zygmunta Augusta. Pierwotne, drewniane zabudowania klasztorne w Bledzewie spłonęły podczas pożaru miasta w 1592 roku. Na ich miejscu wzniesiono budynki murowane:
            - kościół w 1596 roku;
            - klasztor po 1607 roku.
  

  Podczas wojen w XVII i na początku XVIII wieku opactwo poniosło dotkliwe straty.  W latach trzydziestych XVIII wieku przystąpiono do przebudowy klasztoru. Wzniesiono wtedy nowe skrzydło zachodnie. Kolejne skrzydła - wschodnie i północne - powstały już w drugiej połowie XVII wieku. Stary kościół rozebrano w 1787 roku, w 1802 roku ukończono budowę nowej świątyni.
 Bledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, PolskaBledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, Polska

  W 1796 roku nastąpiła konfiskata dóbr klasztornych. Zakonnikom pozostawiono jedynie klasztor, który funkcjonował do 1835 roku, kiedy to wszystkie budynki przejęło państwo pruskie.  Wyposażenie świątyni przeniesiono między innymi do kościołów :w miejscowej parafii i w pobliskim Starym Dworku.

  Opustoszałe zabudowania zostały sprzedane i rozebrane w 1843 roku.

Miejscowe opactwa wyznacza dziś jedynie plac Klasztorny położony we wschodniej części Bledzewa. Zachował się natomiast późnogotycki kościół parafialny, usytuowany w pobliżu Rynku, wzniesiony zapewne staraniem cystersów w XV wieku.

 

    Bledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, PolskaW latach 1881 - 1882 dokonano przebudowy świątyni, przedłużając nawę w kierunku zachodnim oraz dobudowując neogotycką wieżę i również neogotycką kaplicę południową. Kościół jest budynkiem murowanym z cegły, salowym, o trójbocznym zamknięciu partii wschodniej. Po stronie północnej znajduje się zakrystia, od południa - kaplica, od zachodu - wieża.  Na zewnątrz kościół jest oszkarpowany.

   Zachowały się gotyckie ostrołukowe okna o profilowanych ościerzach oraz portal północny. Cenne barokowe wyposażenie wnętrza, pochodzące - jak wspomniano - z kościoła klasztornego, obejmuje między innymi ołtarz boczny, stalle i ławy oraz rzeźby i obrazy.

  Pozostałe elementy wyposażenia prezentują formy neogotyckie ( ołtarz główny, ambona, chrzcielnica, Bledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, Polskakonfensjonały ).  Bez większych zmian przetrwało również również pierwotne rozplanowanie Bledzewa, pochodzące z czasu nadania mu praw miejskich.
  Jego centrum zajmuje prostokątny Rynek, z którego narożników wybiegają po dwie ulice ( z narożnika południowo-wschodniego - jedna ).

  W dużym stopniu zachowała się charakterystyczna, małomiasteczkowa zabudowa mieszkalna - niewielkie domy, najstarsze z pierwszej połowy XIX wieku, niektóre o skromnych cechach klasycystycznych. Na Rynku wznosi się barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. 

Bledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, Polska

Bledzew - Elektrownia wodna
   W odległości około dwóch kilometrów na wschód od wsi położona jest nieduża elektrownia wodna na Obrze, wybudowana w latach 1906 - 1911, a przy niej, utworzony na początku XX wieku, Zalew Bledzewski (127 ha powierzchni i długości  8 km)Wysokie brzegi jeziora porastają drzewa liściaste: olchy, jesiony, klony, dęby, lipy i tylko z rzadka sosny. Na południowy zachód od zalewu, w lesie nad Obrą położone jest grodzisko.
   

 
Projekt budowy elektrowni przepływowej opracowała w 1905 r. berlińska firma Havested und Contag, specjalizująca się w budownictwie wodnym, służącym celom energetycznym. Inwestorem budowy była spółka, samorządowe zakłady okręgowe wielopowiatowe z o.o., występująca pod nazwą "Uberlandzentrale: Birnbaum-Moseritz und Schwerin A.G." ok. 1909 r.
  Budowę stopnia wodnego i elektrowni rozpoczęto w 1906 r. Odbioru robót dokonano 15 maja 1911 roku i tę datę można uznać za początek działania elektrowni, chociaż rozruch zakładu i produkcji energii datuje się tutaj już od końca 1910 r. Roboty mechaniczno-elektryczne w elektrowni (maszynowni i rozdzielni) wykonało "Zjednoczone Przedsiębiorstwo Elektryczne" (A.E.G.) z. Elektrownia wodna "Bledzew" stanowi reprezentatywny przykład modelu hydroelektrowni przepływowej z początku XX w. Utrzymano oryginalny model stopnia wodnego i związanych z nim budowli technicznych, wyposażenie maszynowni (pochodząceBledzew - Międzyrzecz, Województwo Lubuskie, Polska z 1910 r.).

  Współcześnie funkcjonuje jako elektrownia szczytowa, produkując energię elektryczną dla sieci ogólnej. Stopień wodny Bledzew, obok walorów historycznych i technicznych, stanowi istotny czynnik kształtujący krajobraz kulturowy. Walory elektrowni doceniają elektrycy. W końcu lat 80-tych XX wieku rozpoczęto gromadzić w hali maszynowni (w miejscu zdemontowanego w 1969 r. hydrozespołu Nr 3) różne maszyny elektryczne i aparaturę kontrolno-pomiarową, transformatory, wyłączniki i odłączniki, izolatory, a także ikonografię, pochodzące z elektrowni wodnych ZE Gorzów: Gucisz, Kamienna, Międzylesie oraz z samego Bledzewa, pozyskane w trakcie prac modernizacyjnych prowadzonych w elektrowniach wodnych w latach 80-tych XX w. Stworzono w ten sposób możliwość ochrony aktywnej wielu ruchomalii, eksponowanych przy tym w hali, w której wciąż pracują hydrozespoły z 1910 r. Maszynownię i wzbogacającą ją ekspozycję udostępnia się sporadycznie zorganizowanym grupom.

W czasie okupacji znajdował się w mieście obóz dla ludności cywilnej.

W Bledzewie znajdują się: sklep, poczta, restauracja, PKS, ośrodek zdrowia, po drugiej stronie
     zalewu pole biwakowe.
 
 

 

 Jeśli dysponujesz ciekawymi tekstami i informacjami na temat wymienionych miejscowości i chciałbyś te materiały zamieścić na tej stronie, a także posiadasz historyczne i współczesne fotografie ukazujące miejscowości dawniej i dziś - prosimy o kontakt:  E-mail: info@miedzyrzecz.biz

 Zamieszczane informacje nie służą celom marketingowym czy też handlowym
 
Teksty jak i foto można przesyłać na adres Email, z podaniem źródła i bibliografii oraz kto jest autorem tych opracowań.
     Można zaznaczyć również kto jest właścicielem nadesłanych materiałów.

Teksty na stronach zaczerpnięto z opracowania: Krzysztofa Jodłowskiego i Doroty Matyaszczyk
Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu

do góry
 

do góry