ROKITNO

NEWS: 25 czerwca 2010 r.

Ks. Józef Tomiak został proboszczem w Rokitnie i
     kustoszem diecezjalnego sanktuarium
    Dekret w tej sprawie wydał biskup diecezjalny ks. bp Stefan Regmunt w dniu 25 czerwca 2010 roku

    Ks. kan. Józef Tomiak zastąpił zmarłego w sierpniu 2009.r. ks. kan. Tadeusza Kondrackiego. Ksiądz. Józef Tomiak został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Rokitniańskiej i jednocześnie kustoszem diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Ksiądz. kan. Tadeusz Kondracki, który zmarł pod koniec sierpnia ub.r. Został pochowany koło sanktuarium, gdzie przepracował 20 lat. Uroczystości żałobne po jego śmierci trwały dziewięć miesięcy.

Ksiądz. Józef. Tomiak ma 45 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r.
W 2001 r. na Uniwersytecie Opolskim obronił doktorat z nauk teologicznych Starego Testamentu.

Od 1999 r. był zastępcą ks. Kondrackiego w sanktuarium. Jego dziełem jest m.in. kalwaria, którą buduje od dziesięciu lat między jez. Lubikowskim i Rokitnem.
Przy polnej drodze o długości ponad 4 km. postawił już 25 spośród 32 planowanych stacji.

Copyright © 2010  by  A.R.U. Informix